Ympäristösääntely ja itseorganisoituminen - tapaus vesistökunnostukset

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiivistelmä

Vesipuitedirektiivin pintaveden hyvän tilan saavuttamista koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansallisesti kuormituksen vähentämisen lisäksi vesistöjen kunnostamista aktiivisilla toimenpiteillä. Kuormituksen vähentäminen ei aina ole riittävä toimenpide tavoitetilan saavuttamiseksi. Vesistökunnostaminen on yhä useammin paikallisyhteisön harjoittamaan toimintaa, jota suoritetaan julkisen vallan ja erityisesti ELY-keskuksen paikallisyhteisölle tarjoamalla tuella. Tässä kirjoituksessa on tarkasteltu, miten kansallinen sääntely ja viranomaistoiminta edistävät paikallisyhteisön omaehtoista vesistökunnostustoimintaa. Lisäksi kirjoituksessa on arvioitu mahdollisia sääntelyn kehittämistarpeita. Kirjoituksessa esitettyjen johtopäätösten mukaisesti omaehtoista vesistökunnostamista voitaisiin helpottaa osittain lainsäädännön muutoksilla ja osittain sen täytäntöönpanon kehittämisellä. Jatkossa on syytä kiinnittää aiempaa laajempaa huomiota myös vesistökunnostamisen yhteistoiminnallisiin menettelyihin sekä niitä tukevaan julkisen vallan sääntelyyn.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisuYMPÄRISTÖJURIDIIKKA
Numero1
Sivut7-38
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli