Valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA-uudistuksen) arviointi

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

  • Katri Haila
  • Mari Hjelt
  • Heli Paavola
  • Santeri Palomäki
  • Tuomas Raivio
  • Heikki Rannikko
  • Susanna Sepponen
  • Mikko Valtakari

Tiivistelmä

Arvioinnin kohteena on ollut tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus (TULA-uudis-tus), josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuonna 2013. Uudistuksen toimenpiteet koskivat tutki-muslaitosten yhdistämistä ja yhtiöittämistä, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sy-ventämistä, toimintojen kehittämistä sekä uusia päätöksentekoa tukevia tutkimuksen rahoitusmuotoja kuten strategisen tutkimuksen rahoitus (STN) ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).
Arvioinnissa
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
JulkaisijaValtioneuvoston kanslia
ToimeksiantajaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Sivumäärä105
ISBN (elektroninen)978-952-287-625-6
TilaJulkaistu - 21 joulukuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero74
Vuosikerta2018
ISSN2342-6799