1. 2007
 2. Julkaistu

  Producing research subjects in field notes: reflections from studying women entrepreneurs

  Eriksson, P., Henttonen, E. & Meriläinen, S., 2007, 23rd EGOS Colloquium, sub-theme: Reflecxivity in organizational research, 5-7 July, 2007. 2007 toim. Vienna: University of Economics and Business Administration, s. 19-

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 3. Julkaistu

  Prosessin päälajit ja tehtävät

  Virolainen, J., 2007, Prosessioikeus. Lappalainen, J. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 55-80 (Oikeuden perusteokset).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 4. Julkaistu

  Prosessioikeuden oikeuslähteet, normit ja peruskäsitteet

  Virolainen, J., 2007, Prosessioikeus. Lappalainen, J. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 81-112 (Oikeuden perusteokset).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 5. Julkaistu

  Prosessioikeus: prosessioikeuden perusasioita

  Virolainen, J., 2007, Oikeusjärjestys. Haavisto, R. (toim.). 5. täyd. painos toim. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Vuosikerta 3. s. 377-466 (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C; Nro 48).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 6. Julkaistu

  Prosessioikeus oikeudenalana

  Virolainen, J., 2007, Prosessioikeus. Lappalainen, J. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 41-53 (Oikeuden perusteokset).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 7. Julkaistu

  Prosessiperustaisen verkoston tietohallintostrategia : informaatioresurssien hallinta ASP-ympäristössä

  Tuikkala, I., 2007, Operatiivinen verkostointegraatio. 2007 toim. Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 106-121

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 8. Julkaistu

  Psykologisen johtamisen haaste kompleksisessa muutostilanteessa ja ihmisten muutosdynamiikassa

  Syväjärvi, A. S., Perttula, J. H., Stenvall, J. P. O., Majoinen, K. & Vakkala, H. M., 2007, julkaisussa : HALLINNON TUTKIMUS. 26, 3, s. 3-17 14 s.

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 9. Julkaistu

  Päihteet: tupakka, alkoholi ja huumeet palvelussuhteen ongelmina

  Koskinen, S., Laakso, E. & Kilpeläinen, M., 2007, Helsinki: Edita .

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

 10. Julkaistu

  Quality management in long-term care

  Vaarama, M., Pieper, R., Frommelt, M. & Heislbetz, C., 2007, Care-related quality of life in old age. 2007 toim. New York: Springer, s. 125-150

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 11. Julkaistu

  Quality of life of older homecare clients

  Vaarama, M. & Tiit, E-M., 2007, Care-related quality of life in old age. 2007 toim. New York: Springer, s. 168-195

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen