1. 2009
 2. Julkaistu

  Valta ja minuus

  Tökkäri, V. T. M., 2009, Valta, luonto ja ihminen: symposiontekstejä. Tökkäri, V. (toim.). Lapin yliopisto, s. 23–36 (Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 3. Julkaistu

  Yliopistouudistus koulutuspoliittisena välttämättömyytenä

  Kurtakko, K., 2009, Kasvamassa maailmaan : kasvatustieteiden opiskelijalle. Mäkelä, M. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 4-5

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 4. 2008
 5. Julkaistu

  Aktivismia ja arjen feminismiä : näkökulmia lappilaisen maaseudun naisten toimijuuteen

  Keskitalo-Foley, S., 2008, Syrjäsilmällä : sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla. Ikonen, H-M. (toim.). Helsinki: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, s. 77-92 (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu; Nro 4/2008 ).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 6. Julkaistu

  Kuntoutus ja työelämä

  Mäkitalo, J., Suikkanen, A. J., Ylisassi, H. & Linnakangas, R. T., 2008, Kuntoutus. Rissanen, P., Kallanranta, T. & Suikkanen, A. (toim.). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, s. 522-546

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 7. Julkaistu

  Translations of diversity management discourse: a comparison of Dutch and Finnish corporate websites

  Benschop, Y., Heres, L., Katila, S., Meriläinen, S. & Tienari, J., 2008, European Academy of Management (EURAM) CD ROM: Papers for EURAM 2008. Ljubljana and Bled on 14 - 17 May 2008. Ljubljana: EURAM, 30 s.

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

 8. Julkaistu

  What is Hospitality in the Academy? Epistemic Ignorance and the (Im)Possible Gift

  Kuokkanen, R. J., 2008, julkaisussa : REVIEW OF EDUCATION, PEDAGOGY, AND CULTURAL STUDIES. 30, 1, s. 60-82

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 9. 2007
 10. Nuoret eivät odota! palvelurakenteen muutos nyt

  Tarvainen, T. (toim.), Pietiläinen, V. P. (toim.) & Kuure, T. (toim.), 2007, 61 toim. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 161 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; Nro 61, Painos 2007:61).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKokoomateosAmmatillinen

 11. Julkaistu

  Sosiaalialan tulevaisuus huolettaa

  Kilpeläinen, A. & Väyrynen, S. K., 2007, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 2, s. 22

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenKeskustelupuheenvuoroAmmatillinen

 12. 2006
 13. Julkaistu

  Espoon kotihoidon ammatillinen laatu kirjaamisen perusteella: Espoon vanhuspalvelujen tuloksellisuus -projekti, osaraportti II

  Vaarama, M. & Ylönen, L., 2006, Espoo: Espoon kaupunki. (Sosiaali- ja terveystoimen toimialan julkaisuja / Espoon kaupunki; Nro 4/2006).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 14. Julkaistu

  Espoon kotihoidon johtamisen laatu ja kotihoidon kohdennustehokkuus: Espoon vanhuspalvelujen tuloksellisuus -projekti, osaraportti III

  Vaarama, M. & Ylönen, L., 2006, Espoo: Espoon kaupunki. 27 s. (Sosiaali- ja terveystoimen toimialan julkaisuja / Espoon kaupunki; Nro 5/2006).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen