Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten osallisuutta sosiaalisen
kuntoutuksen palvelujen asiakkaina Rovaniemellä,
Kittilässä ja Inarissa. Tutkimuksen aineisto koostuu 24 nuoren
yksilöhaastatteluista, neljästä sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajien
ryhmähaastattelusta sekä tilastoaineistosta. Nuorten
aikuisten osallisuuden tukemisessa korostuu nuorten kokemustiedon,
paikallisuuden ja paikallisen kulttuurin merkitykset.
Erityisesti kokemustiedon huomioiminen tarjoaa nuorille aikuisille
väylän vaikuttaa sosiaalisen kuntouksen palveluprosessiin.
Nuorten aikuisten haastatteluista erottuu neljä erilaista toimijuuden
roolia (positiota): omaan kuntoutumiseen panostava,
yhteisöllinen vastuunkantaja ja toiminnan kehittäjä, etsijä sekä
ajelehtija. Eri toimijuuden roolit vaikuttavat siihen, millainen
merkitys sosiaalisella kuntoutuksella on nuorille aikuisille. Sosiaalisen
kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttaa samanaikaisesti
useita ammatillisia ajattelu- ja toimintatapoja (rationaliteetteja).
Tärkeää on erityisesti yhteisöllinen toiminta, jossa nuorta tuetaan
osana paikallisyhteisöään ja sosiaalisia verkostojaan. Monialaisen
yhteistyön merkitys korostuu sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa.
Sosiaalinen kuntoutus on vielä käsitteenä, palveluna
ja ammattikäytäntöinä osin jäsentymätöntä sekä työntekijöille
että asiakkaille. Tutkimuksen perusteella sosiaalisen kuntoutuksen
sisällölliselle ja käsitteelliselle kehittämiselle on selkeä tarve.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
JulkaisijaKansaneläkelaitos
Sivumäärä132
ISBN (elektroninen)978-952-284-032-5
ISBN (painettu)978-952-284-031-8
TilaJulkaistu - 7 helmikuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiC1 Tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

NimiSosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia
Numero147
ISSN (painettu)1238-5050
ISSN (elektroninen)2323-7724