… Että asioita voisi hoitaa myös sähköisesti tarvittaessa …: Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut – hanke verkkokyselyjen valossa

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tiivistelmä

Kuntien palvelujen tulevaisuus ja niiden saatavuus ja saavutettavuus kaikille kuntalaisille on kestoaihe,
jonka tärkeys alueensa asukkaiden jokapäiväiseen elämään puhuttaa vaalikaudesta toiseen. Erityisesti
täällä pitkien etäisyyksien Lapissa julkisen sektorin rakennemuutos haastaa kysymään, minkälaisia pal-
veluja ja missä muodossa ihmiset haluavat ja miten kuntien olisi ne jatkossa kuntalaisille tarjottava.
Tämä kuntalaisten palvelutarpeen arviointiselvitys on syntynyt osaltaan valaisemaan yllä kuvattuja
kysymyksiä. Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut –hanke on Lapin yliopiston hallin-
noima hanke, jossa Lapin ammattikorkeakoulu toimii hankekumppanina ja tämän osion osatoteuttajana.
Kirjoittajat edustavat molempia korkeakouluja ja muodostavat yhdessä hanketiimin. Niina Alapuranen
Lapin yliopistosta toimii koko hankkeen projektipäällikkönä.
Selvityksen aluksi avataan digitalisoituvan palvelujärjestelmän kontekstia ja esitellään sen jälkeen
kyselykohtaisia tuloksia. Lopuksi esitetään tehdyt johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.
Kemissä 2.5.2019
Seija Järvi
Lapin AMK:n toteutusosion projektipäällikkö
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaRovaniemi
JulkaisijaLapin ammattikorkeakoulu
Sivumäärä94
ISBN (elektroninen)978-952-316-289-1
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti