Ympäristötaidetta matkailun alueille

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Ympäristötaidetta Matkailun Alueille (YMA) -hanke on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yrityksen yhteistyöhanke, jossa kehitetään matkailuympäristöjä ja -palveluita ympäristötaiteen avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa sekä tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnan tavoista taiteen ja matkailun kesken.

Hankkeessa toimii neljä suunnittelutyöryhmää. Jokaisessa työryhmässä on mukana kohdeyrityksen edustaja tai edustajia, ympäristötaiteilija sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan asiantuntijoita. Suunnittelun ja yhteistoiminnan kautta jokaiselle yritykselle luodaan oma ympäristötaidekonseptinsa, jossa esitetään erilaisia tapoja hyödyntää ympäristötaidetta, erityisesti matkailun toimintakentällä.

Työryhmien suunnitelmista, suunnittelutyöstä ja yhteistoiminnan kokemuksista kootaan hankkeen lopuksi julkaisu, jonka avulla useammat toimijat, mm. yrittäjät voivat hyödyntää ympäristötaidetta matkailualan kehittämisessä.
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristötaidesuunnitelmissa huomioidaan teosten materiaalien ja valmistusmenetelmien ekologisuus sekä paikalliset voimavarat. Suunnitelmissa nostetaan esiin kohteiden paikalliskulttuuria, perinteitä ja tarinoita.

Lapin taiteilijaseura kehittää hankkeessa digitaalista palvelukonseptia ympäristötaiteen tavoitettavuuden ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Sovellus hyödyntää sosiaalisen median osallistavia periaatteita. Sovelluksen rakenne on jo olemassa, joten hankkeessa keskitytään sen kehittämiseen ja käyttöönottoon.
LyhytotsikkoYmpäristötaidetta matkailun alueille
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201631.10.2018

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 219 691,00 €

ID: 1747674