Tutkimustuotokset

  1. 2016
  2. Julkaistu

    Ympäristötietoisuus Lapissa ja Kainuussa: kyselytutkimus lappilaisten ja kainuulaisten suhteesta ympäristöön, ympäristöpolitiikkaan ja ympäristöhallintoon

    Suopajärvi, L. J., Kynsijärvi, A-M., Uusisalmi, R. M., Tikkanen, H. & Valkonen, J., 2016, Kajaani: Kajaanin ammattikorkeakoulu. 62 s. (Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B; Nro 65).

    Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen