Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (TYÖPEDA)

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

 • Lapin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto (johto)
 • Aalto-yliopisto
 • Ammattikorkeakoulu Arcada
 • Helsingin yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
LyhytotsikkoTyöelämäpedagogiikka korkeakoulutukses
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.02.201831.12.2020

Rahoitus

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö: 31 817,24 €

ID: 4153535