Työuralle osaamista tunnistamalla

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Step2Job hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutasoista osaamista omaavien lappilaisten maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille tunnustamalla ja kehittämällä heidän osaamistaan. Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen malli, jossa kartoitetaan maahanmuuttajan osaamisaukkoja ja työllistymisen haasteita, yhteistyössä työelämän kanssa, sekä kehitetään AHOT-prosessia ja täydennetään osaamista esimerkiksi avointen korkeakouluopintojen kautta. Hankkeessa kokeillaan korkeakoulutasoisen osaamisen näkyväksi tekemistä erityisesti työelämän näkökulmasta digitaalisten osaamismerkkien avulla. Lisäksi hankkeessa järjestetään suomen kielen koulutusta B-tasolta ylöspäin sekä tehdään Lapin korkeakoulukonsernin AHOT-prosesseja ja -mahdollisuuksia näkyvämmiksi sekä maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutasoista osaamista omaaville henkilöille että tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstölle.

Hankkeen tuloksena maahan muuttaneiden työnhakijoiden osaamista saadaan tunnistettua ja tunnustettua, he saavat lähtömaassa hankitun osaamisen rinnastettua suomalaisiin korkeakouluopintoihin ja tutkintojen osiin. Digitaalisilla osaamismerkeillä maahanmuuttajien osaaminen avataan myös työnantajapuolelle konkreettisiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työnhaku- ja työelämäosaaminen kehittyy sekä työelämäverkostot laajenevat. Heidän suomen kielen taitonsa sekä ammattisanaston hallintansa kehittyvät.

Hanke edistää välillisesti kulttuurista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa: hankkeella tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten osaamisen kehittymistä ja työelämään siirtymistä, koska heillä on suurempi riski jäädä kotiin ja kokonaan työelämän ulkopuolelle.
LyhytotsikkoStep2Job - Työuralle osaamista tunnistam
AkronyymiStep2Job
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.06.201631.05.2019

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 223 371,00 €

ID: 2252642