Rovaniemi Arctic Spirit – Arktisuuden hyödyntäminen Lapin yritystoiminnan ja näkyvyyden edistämiseksi

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa 2017—2019. Hankkeessa nostetaan puheenjohtajuuteen liittyen Lapin ja sen toimijoiden arktista profiilia. Keskeistä hankkeessa on alueen elinkeinoelämän näkökulma eli yritysten saama hyöty arktisesta tutkimuksesta, kansainvälisistä verkostoista ja koko Lapin arktisen osaamisen esille tuomisesta liiketoiminnan vahvistamiseksi, uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja uusien asiakkuuksien löytämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteina on vakiinnuttaa Rovaniemen ja Lapin asemaa johtavana arktisena kaupunkina ja alueena ja vahvistaa Lapin korkeakoulujen asemaa Suomen johtavana arktisen tietopohjan kasvattajana ja tiedon välittäjänä.

Hankkeen toiminta jaotellaan seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:
1) ArcticFinland.fi
- ArcticFinlandin kehittäminen kansalliseksi arktisen tiedon portaaliksi, joka kokoaa ja tuo näkyväksi Suomen arktisen toiminnan, osaamisen, tutkimuksen ja keskustelun
- Suomalaisten Arktisten toimijoiden verkostoitumisen edistäminen
- Relevantin arktisen tiedon tuottaminen ja välittäminen lappilaisille yritystoimijoille

2) Rovaniemi Arctic Design Capital®
- Rovaniemen imagon vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna arktisen muotoilun pääkaupunkina
- Tietoisuuden lisääminen arktiseen muotoiluun liittyvistä tapahtumista, koulutuksista, kehittämishankkeista ja vientimatkoista

3) Lapland Arctic Council Host Committee
- Lappilaisten yritysten, korkeakoulujen, kuntien ja muiden toimijoiden arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen
- Arktisuuteen liittyvien tapahtumien ja vierailujen määrän lisääminen Lapissa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana 2017─2019
- Lapin profiilin vahvistaminen arktisen liiketoiminnan, tutkimuksen ja matkailun keskuksena

4) Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssi
- Arktisen suurtapahtuman järjestäminen Rovaniemellä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017
- Konferenssin vakiinnuttaminen säännölliseksi tiede- ja kaupunkifoorumiksi
LyhytotsikkoRovaniemi Arctic Spirit - Arktisuuden hy
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.201631.05.2019

Rahoitus

  • Rovaniemen kaupunki: 25 495,00 €
  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 318 688,00 €

ID: 623790