Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto (johto)
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • Mielenterveyden keskusliitto
  • Mielenterveysomaisten keskusliitto
  • Finland National Institute for Health & Welfare

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hankkeessa kehitetään recovery-toimintaorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin.

Hankkeen tavoitteena on
1) käsitteellistää ja soveltaa recovery-orientaatiota mielenterveyspalveluihin,
2) kehittää uusiin rakenteisiin ja recovery-orientaatioon soveltuvia palveluprosesseja ja niiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia tukevia mittareita sekä
3) luoda kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja moniammatillisuuteen perustuvia recovery-orientoituneita palvelukokonaisuuksia, työmenetelmiä ja -käytäntöjä.
LyhytotsikkoRecovery-toimintaorientaatio mielenterve
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.04.201831.03.2021

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 1 461 115,00 €

ID: 3524504