ProOsaaja: 45+ työnhakijoiden uravalmennus

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hankkeessa valmennetaan 45+ työnhakijoita yksilöllisillä urapoluilla ja työllistymisessä tukemalla heitä osaamisen tunnistamisessa, päivittämisessä ja monipuolisten työllistymismahdollisuuksien hyödyntämisessä. Työllistymistä ja osaamisen täydentämistä tuetaan uudentyyppisillä kohtaamisilla ja tilaisuuksilla: muodostamalla työnhakijoista ja työnantajista pareja, joiden apuna toimivat hankkeen ohjaajat. Hankkeessa työnantajilla on aktiivinen rooli työelämän osaamistarpeiden nimeämisessä sekä työnhakijoiden osaamisen päivittämisessä ja erilaisten lyhyt- ja täsmäkoulutusten suunnittelussa.
Hanke vastaa työelämän kohtaantohaasteisiin kohentamalla 45+-työnhakijoiden julkisuuskuvaa, jolloin työnantajien tietoisuus ja kokemus kohderyhmän osaamispotentiaalista kasvaa. Hankkeen aikaiset hyvät käytännöt ja julkisuuskuvakampanjan tuotokset kootaan ”Kokemus puhuu” -materiaaliin.
LyhytotsikkoProOsaaja: 45+ työnhakijoiden uravalmenn
AkronyymiProExpert 45+
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.02.202031.08.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 225 516,00 €

ID: 5939738