Kuntaorganisaation hyvinvointijohtamisen malli (Posio)

Projekti: Liiketoiminta

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Kuntaorganisaation hyvinvointijohtamisen malli -hankkeessa rakennettiin Työsuojelurahaston tukemana Posion kuntaan hyvinvointijohtamisen malli, jolla tuetaan ja edistetään kokonaisvaltaista hyvinvointia työssä. Mallin tavoitteena on antaa esimiehille yhteiset raamit hyvinvoinnin johtamiseen sekä käytännön työkaluja , joilla hyvinvointia edistetään jokapäiväisessä työssä kannustinelementtejä hyödyntäen.

Mallin rakennettiin henkilöstölähtöisesti, mikä tarkoitti henkilöstön vahvaa sitoutumista kehittämisprosessiin. Kehittäminen toteutettiin neljän toisiaan tukevan työpajakokonaisuuden avulla hyödyntäen erilaisia osallistavia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä montaasiohjausta. Lopuksi malli koottiin "työkirjaksi", joka ohjaa ja tukee hyvinvoinnin systemaattista johtamista ja kehittämistä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201631.07.2018

Rahoitus

  • Posion kunta

ID: 1760428