KuMo: Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta (johto)
  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
  • Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä -yhteishankkeen tavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hankkeen aikana tuotettua opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukien. Materiaaleissa esitellään esimerkein toimintatapoja eri luokka-asteille ja linkitetään niitä opetussuunnitelmaan, oppimisteorioihin sekä tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeessa hyödynnetään Euroopan neuvoston materiaaleissa esiintyviä teoreettisia malleja, kuten competences for democratic culture: living together as equals in culturally diverse democratic. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto (johtava) ja Tampereen yliopisto. Yhteistyötahoina toimivat Svenska privatskolan I Uleåborg, Romaniasiain neuvottelukunta, Siirtolaisuusinstituutti, Saaren koulu sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.
LyhytotsikkoKulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän o
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.02.201931.12.2020

Rahoitus

  • Opetushallitus: 71 246,00 €

ID: 5046676