LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hankkeen tarkoituksena oli jatkaa uraauurtavaa, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin tunnustettua, turvallisuusverkostoyhteistyön kehittämistä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa turvallisuuden tki-ohjelma, jossa kuvataan Lapin korkeakoulujen ja Lapissa toimivien tutkimuslaitosten turvallisuusosaaminen, alueiden tutkimus- ja kehittämistarpeet sekä esitetään ratkaisut esille nousseisiin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli perustaa monitoimijainen tulevaisuuspaneeli, vahvistaa tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyötä turvallisuusosaamisessa ja siirtää osaamista alueen ja sen toimijoiden käyttöön. Tavoitteena oli myös se, että hankkeessa laaditun kehittämisohjelman avulla saataisiin toteutettua alueen kehittämistarpeita joko kansallisia tai kansainvälisiä rahoituslähteitä hyödyntämällä.
LyhytotsikkoLUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelm
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.201530.09.2016

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 17 205,00 €

ID: 375848