Poromäärien säätelyyn liittyvät oikeudelliset ongelmat

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Poromäärien pitämisessä lainsäädännön edellyttämällä tasolla on todettu useita oikeudellisia ongelmia joilla on suoria vaikutuksia myös käytännön poronhoitoon.
Hankkeen tavoitteena on kuvata sekä se oikeudellinen säätely, että ne hallinnolliset puitteet, johon poromäärien säätely perustuu. Tämä koskee paitsi Suomea myös Norjaa ja Ruotsia. Hankkeessa käydään läpi noin 20 vuoden ajalta oikeuskäytäntöä ja kootaan yhteen kaikki ne oikeustapaustapaukset, jotka liittyvät poromäärien säätelyyn ja niihin päätökseen, joilla poromäärät on pyritty pitämään sallitulla tasolla. Kysymys on paitsi paliskuntien tekemistä pakkoteurastuspäätöksistä mutta myös niistä hallinnollisista pakkokeinoista, joilla poromääriä on pyritty pitämään sallitulla tasolla.
Yhteenvetojaksossa analysoidaan niitä oikeudellisia ongelmia, joita oikeuskäytännöstä tulee esille. Lopuksi tutkimuksessa on tarkoitus esittää konkreettisia ehdotuksia, miten esiin nousseita ongelmia voitaisiin ratkaista. Yksinkertaistaen kysymys on hallinnon tehokkuuden ja paliskunnan osakkaan oikeusturvan yhteensovittamisesta.
LyhytotsikkoPoromäärien säätelyyn liittyvät oikeudel
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.11.201830.11.2019

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö

ID: 4798610