Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa. Uuden koulutusratkaisun pilotointi yrityksille ja organisaatioille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto
  • Laurea-ammattikorkeakoulu (johto)
  • Lahden ammattikorkeakoulu
  • Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos
  • Tampereen yliopisto
  • Vaasan yliopisto

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

LEADBEHA hanke toteutetaan kuuden korkeakoulun yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on (1) kartoittaa alueellisen kattavasti yritysten ja työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin juurruttamisen johtamiseen; (2) räätälöidä aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja saadun palautteen pohjalta ja (3) pilotoida kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on mukana hankkeessa osatoteuttajana tavoitteenaan tarjota opintokokonaisuuteen muotoilun opintoja, jotka tukevat organisaation muutosprosessia empaattisella ja ihmiskeskeisellä näkökulmalla palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa tuotettujen koulutuskokonaisuuksien pilotointi on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2020.
LyhytotsikkoLEADBEHA - Käyttäytymismuutoksen johtami
AkronyymiLEADBEHA
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.08.201931.07.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 79 080,00 €

ID: 5701124