Koulutusvientiosaamista Lappiin

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto (johto)
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Peräpohjolan Opisto

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Lapin alueen osaamispohjan luo korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja ammatillisten oppilaitosten verkosto, joka kattaa laajasti Lapin alueen. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman vuosille 2014-2020 yksi kolmesta päätavoitteesta on arktisen kasvun mahdollistava läpileikkaava alueen kehittäminen. Globalisaatio ja Lapin arktiset olosuhteet sekä niihin liittyvä osaaminen ovat nostaneet alueen kiinnostavuutta koulutusvientimarkkinoilla. Lapin koulutusvientivaltteja ovat työelämälähtöinen ja laadukas koulutus, lumi, arktisiin erityisolosuhteisiin liittyvä osaaminen, luonnonolosuhteet sekä eksoottinen sijainti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.

Lisätietoja www.ulapland.fi/kola.
LyhytotsikkoKOLA - Koulutusvientiosaamista Lappiin
AkronyymiKOLA
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.01.202031.12.2021

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 334 920,00 €

ID: 5850198