eLappi

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hanke pohjautuu ajankohtaiseen käytännön tarpeeseen kehittää etänä tapahtuvaa perusopetusta. Perusopetus siirtyi nopealla aikataululla Covid-19 (koronaviruksen) aiheuttaman pandemian vuoksi etäopetukseen koko Suomessa, eikä tilanteeseen ehditty valmistautua. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan etänä tapahtuvan perusopetuksen toimintaedellytyksiä Lapin alueella. Vaikka kriisistä johtuva etäopetuksen tarve menisikin pian ohi, on silti paljon opettajia, joilla etäopetusvalmiudet eivät ole riittävällä tasolla. Tässä hankkeessa pyritään tuomaan etäopetukseen liittyvää koulutus ja tuki avoimesti opettajien saataville ja sitä kautta vaikuttamaan heidän digipedagogisiin valmiuksiinsa sekä etäopetustilanteissa että tämän päivän luokkaopetuksessa. Hanke pyrkii kartoittamaan etäopetuksessa hyödynnettävän teknologian ja sovellusten käytön osaamiseen liittyviä kehittämisen tarpeita opettajien keskuudessa tässä uudessa tilanteessa. Havaittujen tarpeiden pohjalta opettajille tarjotaan asiantuntija-apua ja koulutusta sekä tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa tukimateriaalia etäopetuksen pedagogisten menetelmien ja digitaalisten välineiden haltuun ottamiseen. Tavoitteenamme on laadukkaan opetuksen takaaminen kaikkialla Lapissa.

Hankkeessa syvennetään ja laajennetaan Lapin alueen opettajien kykyä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja etäopetuksen erilaisissa tilanteissa koulutuksen ja tuki- ja virikemateriaalin avulla, jota hankkeessa tuotetaan. Hanke keskittyy etäopetuksen pedagogiikkaan, monenlaisten oppilaiden etäohjauskysymyksiin ja taito- ja taideaineiden järjestämiseen etäopetuksessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan materiaaleja saamen kielellä tapahtuvan etäopetuksen tarpeisiin. Hankkeessa luodaan materiaalille avoin digitaalinen alusta, jolla materiaalit ovat helposti luettavissa olevina interaktiivisina infograafeina, joissa pienemmät kuvakkeet voidaan avata ja tiedot voidaan tarpeen tullen tulostaa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan podcasteja ja videotallenteita. Hankkeessa panostetaan tuotetun materiaalin saavutettavuuteen ja helppolukuisuuteen. Hanke käyttää myös sosiaalista mediaa tiedon jakamiseen.

LyhytotsikkoeLappi
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.05.202031.12.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 61 156,80 €

ID: 6268879