Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen - kohteena ikäihmisten mediakasvatus

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hanke on osa OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja se toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston sekä kansalais- ja työväenopistojen kanssa.

Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutukseen suuntautuvien aineenopettajien pedagogisten opintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelua, sisältöjä ja menetelmiä. Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan tutkimusperustaisesti ikäihmisten mediakasvatuksen digitaalinen opintokokonaisuus, jota voivat yliopistojen lisäksi hyödyntää vapaan sivistystyön oppilaitokset ja aikuiskoulutusorganisaatiot. Opintokokonaisuus kohdistuu ikäihmisten mediakasvatukseen, digitaalisiin taitoihin, oppimiseen ja opetukseen. Lapin yliopistossa kokonaisuus tuotetaan osaksi erillisiä opettajan pedagogisia opintoja.
LyhytotsikkoVapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen
AkronyymiIkäihMe
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.08.201831.12.2020

Rahoitus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö: 300 000,00 €

ID: 4196136