Ennakointi ja jatkuva oppiminen - tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hankkeen tavoitteena on Lapin alueen ja elinvoiman lisääminen sekä koulutusorganisaatioiden alueellisen vaikuttavuuden lisääminen.

Hankkeen yhteydessä luodaan Lapin maakunnan jatkuvan oppimisen strategia (vrt. aikuiskoulutusstrategia ) vuosille 2021 – 2025. Strategian laadinta pohjautuu fasilitoituun työpajatyöskentelyyn, jota tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä koulutusorganisaatioiden, aluehallinnon, työelämän ja 3. sektorin toimijoiden kesken. Hankkeen tavoitteena on osaltaan olla kehittämässä elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välistä proaktiivista ja ennakoivaa yhteistyötä
LyhytotsikkoEnnakointi ja jatkuva oppiminen - tuleva
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.02.201931.12.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 140 216,00 €

ID: 5055132