Veera Kinnunen

Yliopistonlehtori

Profile photo

Veera Kinnunen

Yliopistonlehtori

  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • DeSo - Muotoiltu yhteiskunta -tutkimusverkosto

Tutkimusintressit

Tutkijana olen kiinnostunut arjen ja asumisen sosiologiasta ja kulttuurihistoriasta. Väitöstutkimuksessani tarkastelin elämän jakamista tavaroiden kanssa. Post-doc tutkimuksessani tarkastelen etnografisesti kokeellisia jätekäytäntöjä kotitalouksien arjessa.

 

Pätevyydet

Yhteiskuntat. toht., sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

30 huhtikuuta 000530 marraskuuta 2017

Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet, Lapin yliopisto

Muotoilija (AMK), Savonia ammattikorkeakoulu

Tutkimustuotokset

Tulevaisuuksien muotoilua Lapin varhaisessa seutusuunnittelussa

Kinnunen, V. E. 26 kesäkuuta 2018 julkaisussa : ALUE JA YMPÄRISTÖ. 47, 1, s. 31-49

Muutto paljastaa tavarapaljouden: blogikirjoitus

Kinnunen, V. E. 14 kesäkuuta 2018 julkaisussa : AntroBlogi. 14.6.2018

Voiko jätettä rakastaa?

Kinnunen, V. E. 13 kesäkuuta 2018 julkaisussa : Ilmiö : sosiologinen media kaikille. 13.6.2018

Aarteita vai jätteitä? kirjat asumisen katkoksessa

Kinnunen, V. E. kesäkuuta 2018 Häiritsevä yhteiskuntatutkimus. Valkonen, J. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press, s. 201-220

Kun hukumme tavaraan

Kinnunen, V. E. 25 maaliskuuta 2018 julkaisussa : Helsingin sanomat. 22.3.2018, s. 84-86

Hoivan kanssa ajattelua teknotieteellisissä luontokulttuureissa

Kinnunen, V. E. 14 maaliskuuta 2018 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 55, 1, s. 86-88

Elämää esineiden kanssa: mistä luopua, mitä säilyttää ja miksi?

Kinnunen, V. E. 2018 julkaisussa : Vähäisiä lisiä : kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 19.1.2018

Kylä joka tipahti taivaalta: voimalaitosyhteisö Lappia rakentamassa

Kinnunen, V. E. 2018 Lappi palaa sodasta: mielen hiljainen jälleenrakennus. Tuominen, M. & Löfgren, M. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 164-182

Tavarat tiellä: sosiologinen tutkimus esinesuhteista

Kinnunen, V. E. 24 marraskuuta 2017 Rovaniemi: Lapin yliopisto. 212 Sivumäärä

Esineet, tunteet ja tunnelmat: affektiteorian mahdollisuuksia materiaalisen kulttuurin tutkimukselle

Kinnunen, V. E. 1 toukokuuta 2017 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 54, 2, s. 202-204 2 Sivumäärä

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu

Valkonen, J., Kinnunen, V. E., Huilaja, H. S., Saariniemi, J. H., Näsi, R., Uusisalmi, R. M. & Honkasilta, J. P. 1 helmikuuta 2017 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 54, 1, s. 23-42 19 Sivumäärä

Bokashi composting as a matrixal borderspace

Kinnunen, V. E. 2017 Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Lapin yliopisto, s. 66-74

Corporeal ethics in the sauna

Kinnunen, V. E. & Pullen, A. 2017 Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 29-45

Living ethics: in a more-than-human world

Kinnunen, V. E. (toim.) & Valtonen, A. E. (toim.) 2017 Lapin yliopisto. 82 Sivumäärä

Towards living ethics

Kinnunen, V. E. & Valtonen, A. E. 2017 Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 5-11

Ympäristönsuojelusta jätetalouteen: blogi

Valkonen, J., Kinnunen, V. E., Huilaja, H. S., Saariniemi, J. H., Näsi, R., Uusisalmi, R. M. & Honkasilta, J. P. 2017 julkaisussa : Sosiologia-lehden blogi. 13.4.

Jakaisimmeko elämämme jätteen kanssa? Eettisen materialismin hahmottelua

Kinnunen, V. E. 3 lokakuuta 2016 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 53, 3, s. 310-317 8 Sivumäärä

Ajan hermoon syrjästä kiinni

Kinnunen, V. E. 1 lokakuuta 2016 Maamme: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Kaartinen, M., Salmi, H. & Tuominen, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 260-261 2 Sivumäärä (Kirjokansi; nro 109)

Ajattelun lihallisuus

Rantala, P. M. & Kinnunen, V. E. 2016 julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 37, 4, s. 23-24

Managing things, managing memories

Kinnunen, V. 2014 julkaisussa : Living archives : research project. s. 9 s.

Näkymätön vihollinen

Kinnunen, V. 2014 julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 35, 4, s. 17

Kansatieteilijät palaavat juurilleen

Kinnunen, V. 2013 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 3, s. 287 - 288

Oma pöytä kainalossa : Lapin tytöstä kosmopoliitiksi arkkitehdiksi

Kinnunen, V. 2013 Tavallisen epätavallisia naisia : historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa /. Autti, M. & Rantala, P. (toim.). 2013 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 197-213

Pierre Bourdieu, yhteiskuntaluokat ja sosiologian tehtävä

Valkonen, J. & Kinnunen, V. 2013 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 2, s. 85 - 86

Pyhä yksinkertaisuus : 1950-luvun koti ja sisustusihanteet aikakauden sisustusoppaissa

Kinnunen, V. 2013 Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu... : juhlakirja Marja Tuomiselle. Autti, M. (toim.). 2013 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 111-122

Tilinpäätös

Valkonen, J. & Kinnunen, V. 2013 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 4, s. 305 - 307

Sosiologia-lehti: johtava sosiologinen julkaisukanava

Valkonen, J. & Kinnunen, V. 2011 julkaisussa : SOSIOLOGIA. 48, 1, s. 1 - 3

Johdanto

Rantala, P. & Kinnunen, V. 2010 Pottuvoita ja banaanipuita : mikrohistoriaa pohjoisesta. Rantala, P. & Kinnunen, V. (toim.). 2010 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 6-10

Pottuvoita ja banaanipuita: mikrohistoriaa pohjoisesta

Rantala, P. (toim.) & Kinnunen, V. (toim.) 2010 Rovaniemi: Lapland University Press.

Rovaniemeläinen muistomerkkinäytelmä

Kinnunen, V. E. 2010 Pottuvoita ja banaanipuita : Mikrohistoriaa pohjoisesta. Rantala, P. & Kinnunen, V. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press

Projektit

FEENIKS: Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä mentaalista ja materiaalista jälleenrakennusta

Tuominen, M., Kinnunen, V., Koivurova, A., Löfgren, M., Harjumaa, T., Kotkavaara, K. & Sääskilahti, N. E.

Suomen Akatemia - Academy of Finland

01/09/201330/09/2017

ID: 320175