Veera Kinnunen

Yliopistonlehtori

Profile photo

Veera Kinnunen

Tutkijatohtori, Yliopistonlehtori

  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • DeSo - Muotoiltu yhteiskunta -tutkimusverkosto

Tutkimusintressit

Tutkijana olen kiinnostunut arjen ja asumisen sosiologiasta ja kulttuurihistoriasta. Väitöstutkimuksessani tarkastelin elämän jakamista tavaroiden kanssa. Post-doc tutkimuksessani tarkastelen etnografisesti kokeellisia jätekäytäntöjä kotitalouksien arjessa.

 

Pätevyydet

Yhteiskuntat. toht., sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

30 huhtikuuta 000530 marraskuuta 2017

Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet, Lapin yliopisto

Muotoilija (AMK), Savonia ammattikorkeakoulu

Tutkimustuotokset

Laura Watts (2018) Energy at the End of the World. An Orkney Islands Saga. Book review

Kinnunen, V. & Valkonen, J., 15 joulukuuta 2019, julkaisussa : Science and technology studies. 32, 4, s. 175-177 3 s.

Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! aineellisen ylijäämän kanssa eläminen

Valkonen, J., Pyyhtinen, O., Lehtonen, T-K., Kinnunen, V. & Huilaja, H., marraskuuta 2019, Tampere: Vastapaino. 157 s.

Citizenship in Waste Economy

Loikkanen, T., Kinnunen, V., Valkonen, J., Huilaja, H. & Saariniemi, J., 11 kesäkuuta 2019.

Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017

Kokkonen, T., Harjumaa, T. T., Salonen, A. S., Alhonnoro, L., Anttonen, J., Anttonen, S., Hakkarainen, M., Immonen, K., Jalonen, M., Keiski, V., Kinnunen, V. E., Kulusjärvi, O., Mäkelä, J., Niemisalo, S., Peltola, K., Poutanen, M., Rantakömi, S., Rautalahti, H., Rinne, J., Virtanen, A., Väisänen, P., Matilainen, R. & Ijäs-Idrobo, M., 15 marraskuuta 2018, Helsinki: Tieteentekijöiden liitto. 29 s.

Tulevaisuuksien muotoilua Lapin varhaisessa seutusuunnittelussa

Kinnunen, V. E., 26 kesäkuuta 2018, julkaisussa : ALUE JA YMPÄRISTÖ. 47, 1, s. 31-49

Muutto paljastaa tavarapaljouden: blogikirjoitus

Kinnunen, V. E., 14 kesäkuuta 2018, julkaisussa : AntroBlogi. 14.6.2018

Voiko jätettä rakastaa?

Kinnunen, V. E., 13 kesäkuuta 2018, julkaisussa : Ilmiö : sosiologinen media kaikille. 13.6.2018

Aarteita vai jätteitä? kirjat asumisen katkoksessa

Kinnunen, V. E., kesäkuuta 2018, Häiritsevä yhteiskuntatutkimus. Valkonen, J. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press, s. 201-220

Kun hukumme tavaraan

Kinnunen, V. E., 25 maaliskuuta 2018, julkaisussa : Helsingin sanomat. 22.3.2018, s. 84-86

Hoivan kanssa ajattelua teknotieteellisissä luontokulttuureissa

Kinnunen, V. E., 14 maaliskuuta 2018, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 55, 1, s. 86-88

Elämää esineiden kanssa: mistä luopua, mitä säilyttää ja miksi?

Kinnunen, V. E., 2018, julkaisussa : Vähäisiä lisiä : kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 19.1.2018

Kylä joka tipahti taivaalta: voimalaitosyhteisö Lappia rakentamassa

Kinnunen, V. E., 2018, Lappi palaa sodasta: mielen hiljainen jälleenrakennus. Tuominen, M. & Löfgren, M. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 164-182

Tavarat tiellä: sosiologinen tutkimus esinesuhteista

Kinnunen, V. E., 24 marraskuuta 2017, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 212 s.

Esineet, tunteet ja tunnelmat: affektiteorian mahdollisuuksia materiaalisen kulttuurin tutkimukselle

Kinnunen, V. E., 1 toukokuuta 2017, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 54, 2, s. 202-204 2 s.

Jätehallinta ja ympäristönsuojelu

Valkonen, J., Kinnunen, V. E., Huilaja, H. S., Saariniemi, J. H., Näsi, R., Uusisalmi, R. M. & Honkasilta, J. P., 1 helmikuuta 2017, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 54, 1, s. 23-42 19 s.

Bokashi composting as a matrixal borderspace

Kinnunen, V. E., 2017, Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Lapin yliopisto, s. 66-74

Corporeal ethics in the sauna

Kinnunen, V. E. & Pullen, A., 2017, Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 29-45

Living ethics: in a more-than-human world

Kinnunen, V. E. (toim.) & Valtonen, A. E. (toim.), 2017, Lapin yliopisto. 82 s.

Towards living ethics

Kinnunen, V. E. & Valtonen, A. E., 2017, Living ethics: in a more-than-human world. Kinnunen, V. & Valtonen, A. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 5-11

Ympäristönsuojelusta jätetalouteen: blogi

Valkonen, J., Kinnunen, V. E., Huilaja, H. S., Saariniemi, J. H., Näsi, R., Uusisalmi, R. M. & Honkasilta, J. P., 2017, julkaisussa : Sosiologia-lehden blogi. 13.4.

Jakaisimmeko elämämme jätteen kanssa? Eettisen materialismin hahmottelua

Kinnunen, V. E., 3 lokakuuta 2016, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 53, 3, s. 310-317 8 s.

Ajan hermoon syrjästä kiinni

Kinnunen, V. E., 1 lokakuuta 2016, Maamme: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Kaartinen, M., Salmi, H. & Tuominen, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 260-261 2 s. (Kirjokansi; Nro 109).

Ajattelun lihallisuus

Rantala, P. M. & Kinnunen, V. E., 2016, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 37, 4, s. 23-24

Managing things, managing memories

Kinnunen, V., 2014, julkaisussa : Living archives : research project. s. 9 s.

Näkymätön vihollinen

Kinnunen, V., 2014, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 35, 4, s. 17

Kansatieteilijät palaavat juurilleen

Kinnunen, V., 2013, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 3, s. 287 - 288

Oma pöytä kainalossa : Lapin tytöstä kosmopoliitiksi arkkitehdiksi

Kinnunen, V., 2013, Tavallisen epätavallisia naisia : historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa /. Autti, M. & Rantala, P. (toim.). 2013 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 197-213

Pierre Bourdieu, yhteiskuntaluokat ja sosiologian tehtävä

Valkonen, J. & Kinnunen, V., 2013, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 2, s. 85 - 86

Pyhä yksinkertaisuus : 1950-luvun koti ja sisustusihanteet aikakauden sisustusoppaissa

Kinnunen, V., 2013, Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu... : juhlakirja Marja Tuomiselle. Autti, M. (toim.). 2013 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 111-122

Tilinpäätös

Valkonen, J. & Kinnunen, V., 2013, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 50, 4, s. 305 - 307

Sosiologia-lehti: johtava sosiologinen julkaisukanava

Valkonen, J. & Kinnunen, V., 2011, julkaisussa : SOSIOLOGIA. 48, 1, s. 1 - 3

Johdanto

Rantala, P. & Kinnunen, V., 2010, Pottuvoita ja banaanipuita : mikrohistoriaa pohjoisesta. Rantala, P. & Kinnunen, V. (toim.). 2010 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 6-10

Pottuvoita ja banaanipuita: mikrohistoriaa pohjoisesta

Rantala, P. (toim.) & Kinnunen, V. (toim.), 2010, Rovaniemi: Lapland University Press.

Rovaniemeläinen muistomerkkinäytelmä

Kinnunen, V. E., 2010, Pottuvoita ja banaanipuita : Mikrohistoriaa pohjoisesta. Rantala, P. & Kinnunen, V. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press

Projektit

FEENIKS: Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä mentaalista ja materiaalista jälleenrakennusta

Tuominen, M., Kinnunen, V., Koivurova, A., Löfgren, M., Harjumaa, T., Kotkavaara, K. & Sääskilahti, N. E.

Suomen Akatemia

01.09.201330.09.2017

ID: 320175