Valentina Katainen

Tieteenala

Hakusanat

  • venäjän kieli ja kirjallisuus, mokshan kieli ja kirjallisuus; venäjä vieraana kielenä

Tutkimusintressit

Minua on aina kiinnostunut, miten määritellään sanan merkitystä. Missä suhteessa ovat polysemanttisen sanan merkitykset keskenään ja voiko puhua semanttisesta hierarkiasta yhden sanan merkityksen kentällä. Mitä kriteerejä pitäisi täyttää, jotta sanan ns. vastasyntynyt merkitys lisättäisiin sanakirjaan. Osan näistä kysymyksistä olen aiemmin käsitellyt tutkimuksessani (1997), jossa analysoin samaan aihepiiriin kuuluvien sanojen merkitystä moksha mordvan kielessä paradigmaattisen ja syntagmaattisen analyysin kautta. Innostuin lähestymistavasta, koska tämä oli uutta mokshan kielen tutkimuksessa.

Nykyään tutkimusintressini sijoittuvat yleiseen kasvatustieteeseen ja venäjä vieraana kielenä opetukseen. Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen oppikirjan tekemisprosessia ja opiskelija-opettaja-yhteistyötä. Olen kiinnostunut siitä, millaisia tuloksia opiskelija voi saavuttaa vieraan kielen oppimisessa, kun hän itse vaikuttaa opetusmateriaalin sisältöön ja työskentelymuotoon.

Opetusintressit

Venäjän kielioppi, juridinen venäjä, suulliset- ja kirjalliset taidot, tekstinymmärtämistaidot, venäjän kulttuuri ja kirjallisuus. Mokshan kielioppi ja kirjallisuus.

ID: 322907