Timo Koivurova

Tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja

Profile photo

Timo Koivurova

Tutkimusprofessori

  • Arktinen hallinta ja hallinto

Tutkimusintressit

Timo Koivurova on erikoistunut monitieteiseen arktisen oikeuden ja hallinnan problematiikkaan. Hän on johtanut myös laajempaa tutkimusta globaalista oikeudesta (sekä kirjoittanut englanninkielisen kirjan kansainvälisestä ympäristöoikeudesta). Hänen tutkimusalueitaan ovat:

  • Arktisen alueen alkuperäiskansojen (esim. saamelaiset) oikeudellinen asema
  • Ilmastonmuutokseen liittyvä säätely ja politiikka yleensä ja erityisesti arktisella alueella
  • Kaivosteollisuuden säätely
  • Maahanmuutto arktisella alueella
  • Jäämeren avautumiseen liittyvä kansainvälinen oikeus ja politiikka
  • Arktisen neuvoston kehittyminen hallitustenvälisenä foorumina
  • Nopeasti muuttuvat geopoliittiset trendit arktisella alueella, sekä laajasta geopoliittisesta näkökulmasta että erityisesti Kiinan rooli alueella
  • Kansainvälisen arktisen sopimuksen mahdollisuudet

Koivurova on ollut asiantuntijana mukana useissa maailmanlaajuisissa kansainvälisissä prosesseissa arktisella alueella ja kirjoittanut runsaasti julkaisuja yllä mainituista teemoista.

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Moore, J. C., Mettiäinen, I., Koivurova, T., Wolovick, M., Zhao, L., Gladstone, R., Chen, Y., & Kirchner, S. (Hyväksytty/painossa). Targeted geoengineering: local interventions with global implications. Global Policy.
Hasanat, M. W., Yeasmin, N., & Koivurova, T. (2020). An integral assessment of relevant perspectives of legal pluralism and the family laws of immigrants. teoksessa N. Yeasmin, W. Hasanat, J. Brzozowski, & S. K. (Toimittajat), Immigration in the circumpolar north: Integration and Resilience Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429344275
Koivurova, T., & Kopra, S. (Toimittajat) (2020). Chinese Policy and Presence in the Arctic. Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://brill.com/view/title/55687
Śmieszek, M. G., Koivurova, T., & Nielsson, E. (2020). China and Arctic Science. teoksessa T. Koivurova, & S. Kopra (Toimittajat), Chinese Policy and Presence in the Arctic (Sivut 42-61). Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://doi.org/10.1163/9789004408425_005
Koivurova, T., Kopra, S., Lanteigne, M., Nojonen, M., Śmieszek, M. G., & Stępień, A. (2020). China’s Arctic Policy. teoksessa T. Koivurova, & S. Kopra (Toimittajat), Chinese Policy and Presence in the Arctic (Sivut 25-41). Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://doi.org/10.1163/9789004408425_004
Lanteigne, M., Koivurova, T., & Nojonen, M. (2020). China’s Rise in a Changing World. teoksessa T. Koivurova, & S. Kopra (Toimittajat), Chinese Policy and Presence in the Arctic (Sivut 5-24). Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://doi.org/10.1163/9789004408425_003
Stępień, A., Koivurova, T., Käpylä, J., Mikkola, H., & Nojonen, M. (2020). Chinese-Finnish Economic Relations within the Arctic Context: Hopes and Disappointments. teoksessa T. Koivurova, & S. Kopra (Toimittajat), Chinese Policy and Presence in the Arctic (Sivut 137-177). Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://doi.org/10.1163/9789004408425_008
Koivurova, T., Kopra, S., Lanteigne, M., & Stępień, A. (2020). Conclusion: China’s Policy and Presence in the Arctic. teoksessa T. Koivurova, & S. Kopra (Toimittajat), Chinese Policy and Presence in the Arctic (Sivut 178-183). Brill Nijhoff . Studies in Polar Law Nro 3 https://doi.org/10.1163/9789004408425_009
Stępień, A., & Koivurova, T. (2020). Finnish Lapland: From Finnish Periphery to a Central Arctic Actor? teoksessa T. S. Axworthy, S. French, & E. Tsui (Toimittajat), Lessons from the Arctic (Sivut 106-133). Mosaic Press.
Koivurova, T., & Kirchner, S. (Hyväksytty/painossa). Lawyers' role in the protection of human dignity of indigenous persons. teoksessa International Lawyers and Human Dignity Brill.
Koivurova, T. (Toimittaja), Broderstad, E. G. (Toimittaja), Cambou, D. (Toimittaja), Dorough, D. (Toimittaja), & Stammler, F. (Hyväksytty/painossa). Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic. Routledge.
Koivurova, T., Kirchner, S., & Kleemola-juntunen, P. (2020). The Arctic Ocean: Are we ready to govern a new ocean? teoksessa M. C. Ribeiro, F. Loureiro Bastos, & T. Henriksen (Toimittajat), Global Challenges and the Law of the Sea (Sivut 59-80). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42671-2
Cambou, D., & Koivurova, T. (Hyväksytty/painossa). The Participation of Arctic Indigenous Peoples’ Organizations in the Arctic Council and Beyond. teoksessa T. Koivurova, E. G. Broderstad, D. Cambou, D. Dorough, & F. Stammler (Toimittajat), Routledge Handbook on Arctic Indigenous Peoples Routledge.
Koivurova, T., & Liu, N. (2019). Protection of the Arctic marine environment. teoksessa D. Hassan, & S. Karim (Toimittajat), International Marine Environmental Law and Policy (Sivut 206-222). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315624921
Yeasmin, N., Koivurova, T., & Heikkilä, E. (2019). A Perceived Change in Intercultural Behavior: Analyzing Self-determination for Well-Being among Youth. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 49(4), 298-315. https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1639405
Yeasmin, N., & Koivurova, T. (2019). A Factual analysis on sustainable opportunity recognition of immigrant entrepreneurship in Finnish Lapland: Theories & practices. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(2), 57-84. [3]. https://doi.org/10.7341/20191523
Yeasmin, N., & Koivurova, T. (2019). A ‘micro-macro’ factor analysis of the determinants of economic integration of immigrants: a theoretical approach. teoksessa S. Uusiautti, & Y. Nafisa (Toimittajat), Human migration in the Arctic: the past, present, and future (Sivut 117-142). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6561-4_6
Yeasmin, N., & Koivurova, T. (2019). Immigrant Women and Their Social Adaptation in the Arctic. teoksessa S. Uusiautti, & Y. Nafisa (Toimittajat), Human migration in the Arctic: the past, present, and future (Sivut 67-89). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6561-4_4
Koivurova, T., Kleemola-juntunen, P., & Kirchner, S. (Hyväksytty/painossa). Arctic Regional Agreements and Arrangements. teoksessa EE Research Handbook on Polar Law
Koivurova, T., Kleemola-Juntunen, P., & Kirchner, S. (2019). Emergence of a New Ocean: How to React to the Massive Change? teoksessa K. S. Coates, & C. Holroyd (Toimittajat), The Palgrave Handbook of Arctic Policy and Politics (Sivut 409-425). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20557-7
Koivurova, T. (2019). Finland’s chairmanship of the Arctic Council: setting priorities and implementing them. teoksessa D. C. Nord (Toimittaja), Leadership for the North: The Influence and Impact of Arctic Council Chairs (Sivut 127-146). Springer. Springer Polar Sciences https://doi.org/10.1007/978-3-030-03107-7
Chircop, A., Koivurova, T., & Singh, K. (2019). Is There a Relationship between UNDRIP and UNCLOS? Ocean yearbook, 33, 90-130. https://doi.org/10.1163/9789004395633_005
Koivurova, T. (Vieraileva toim.), & Mauerhofer, V. (Vieraileva toim.) (2019). Special issue: Environmental Law for Sustainability 2018. SUSTAINABILITY, 11. https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Environmental_Law#published
Koivurova, T., Ringbom, H., Kleemola-Juntunen, P., & Kirchner, S. (2019). The Baltic Sea and the Law of the Sea: Finnish Perspectives. Lit verlag. Schriften zum See- und Hafenrecht Nro 21
Koivurova, T. (2019). The Current and Future Role of Non-Arctic States in Arctic Governance. teoksessa A. Shibata, L. Zou , N. P. Sellheim, & M. Scopelliti (Toimittajat), Emerging Legal Orders in the Arctic: The Role of Non-Arctic Actors (1st edition toim., Sivut 11-26). Routledge. Routledge research in polar law
Singh, K., & Koivurova, T. (2019). The South China Sea Award: Prompting a Revived Interest in the Validity of Canada’s Historic Internal Waters Claim? The yearbook of polar law, 10, 386-412. https://doi.org/10.1163/22116427_010010017
Yeasmin, N., & Koivurova, T. (2018). Finnish case study: Enhancing labour market opportunity for immigrant women in Finnish Lapland. teoksessa M. Wøien, M. Meckl, & Hjördis Rut Sigurjónsdóttir (Toimittajat), Enhanced Labour Market Opportunities for Immigrant Women: Case studies from Akureyri, Luleå and Rovaniemi (Sivut 39-48). Nordregio . Nordregio report Nro 2018:3 https://doi.org/10.30689/R2018:3.1403.2503
Koivurova, T., & Rosas, A. (2018). The CBSS as a vehicle for institutionalised governance in the Baltic Sea Area, in comparison with its two sister organisations in the north. MARINE POLICY, 98, 211-219. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.09.010
Koivurova, T., & Caddell, R. (2018). Managing Biodiversity Beyond National Jurisdiction in the Changing Arctic. AJIL Unbound, 112, 134–138. https://doi.org/10.1017/aju.2018.44
Koivurova, T. (2018). Arctic Council: an intergovernmental forum facing constraints and utilizing opportunities. teoksessa M. Nuttal, T. R. Christensen, & M. J. Siegert (Toimittajat), Routledge handbook of the polar regions (Sivut 284-293). [22] Routledge. Routledge international handbooks
Koivurova, T. (2018). Framing the Problem in Arctic Offshore Oil and Gas Exploitation. teoksessa C. Pelaudeix, & E. M. Basse (Toimittajat), Governance of Arctic Offshore Oil and Gas (Sivut 19-30). Routledge.
Koivurova, T., Duyck, S., Śmieszek, M. G., & Stępień, A. (2018). In What Way the Arctic Council can Contribute to the Achievement of UN's 2030 Sustainable Development Goals? teoksessa G. Xue, & L. He (Toimittajat), Law and Governance: Emerging Issues of the Polar Regions (Sivut 46-58). China University of Political Science and Law Press.
Koivurova, T. (2018). The Arctic Council: Governance and International Relations. teoksessa M. Nuttall, T. R. Christensen, & M. Siegert (Toimittajat), The Routledge Handbook of the Polar Regions (Sivut 284-293). Routledge. Routledge International Handbooks
Koivurova, T., & Heinämäki, L. (2018). The Participation of Indigenous Peoples in International Norm-Making in the Arctic. teoksessa D. R. Rothwell, & A. D. Hemmings (Toimittajat), International Polar Law Edward Elgar. International Law Series Vuosikerta 18
Koivurova, T. (2017). Finland's chairmanship program for the Arctic: Setting priorities. teoksessa R. W. Corell, J. D. Kim, Y. H. Kim, & O. R. Young (Toimittajat), The Arctic in Word Affairs : A North Pacific Dialogue on Building Capacity for a Sustainable Arctic in a Changing Global Order: 2017 North Pacific Arctic Conference Proceedings (Sivut 47-54). Korea Maritime Institute. KMI/EWC Series on the Arctic in World Affairs Vuosikerta 7 https://www.eastwestcenter.org/publications/the-arctic-in-world-affairs-north-pacific-dialogue-building-capacity-sustainable-arctic
Koivurova, T. (2017). How science can influence the way Finland's chairmanship in the Arctic Council is advanced. teoksessa R. W. Corell, J. D. Kim, Y. H. Kim, & O. R. Young (Toimittajat), The Arctic in Word Affairs : A North Pacific Dialogue on Building Capacity for a Sustainable Arctic in a Changing Global Order: 2017 North Pacific Arctic Conference Proceedings (Sivut 102-108). Korea Maritime Institute. KMI/EWC Series on the Arctic in World Affairs Vuosikerta 7 https://www.eastwestcenter.org/publications/the-arctic-in-world-affairs-north-pacific-dialogue-building-capacity-sustainable-arctic
Koivurova, T. (2017). Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic. (Reprint of the book originally published by Ashgate in 2002 toim.) Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315188379
Koivurova, T. (2017). Book review essay: Protecting the environment of the final frontiers. GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS, 17(1), 121-124. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00393
Koivurova, T., & Holiencin, F. (2017). Demilitarisation and neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard regime been able to meet the changing security realities during almost 100 years of existence? Polar Record : a Journal of Arctic and Antarctic research, 53(2), 131-142. https://doi.org/10.1017/S0032247416000838
Koivurova, T., Qin, T., Nykänen, T., & Duyck, S. (Toimittajat) (2017). Arctic Law and Governance: The Role of China and Finland. Hart publishing. Studies in International Law
Koivurova, T., Hasanat, W., Graczyk, P., & Kuusama, T. (2017). China as an observer in the Arctic Council. teoksessa T. Koivurova, T. Qin, T. Nykänen, & S. Duyck (Toimittajat), Arctic Law and Governance: The Role of China and Finland (Sivut 153-180). Hart publishing. Studies in International Law
Stępień, A., & Koivurova, T. (2017). Formulating a Cross-cutting Policy: Challenges and Opportunities for Effective EU Arctic Policy-making. teoksessa N. Liu, E. A. Kirk, & T. Henriksen (Toimittajat), The European Union and the Arctic (Sivut 9-39). Brill Nijhoff . Publications on Ocean Development Vuosikerta 85 https://doi.org/10.1163/9789004349179_003
Arjjumend, H., Koutouki, K., Alam, S., & Koivurova, T. (2017). Space for Indigenous People and Local Communities: Participation in Policy Making and Benefit Sharing Negotiations. WORLD AFFAIRS, 21(4), 56-72.
Śmieszek, M. G., & Koivurova, T. (2017). The Arctic Council: Between Continuity and Change. teoksessa P. W. Lackenbauer, H. Nicol, & W. Greaves (Toimittajat), One Arctic: The Arctic Council and Circumpolar Governance (Sivut 1-26). Canadian Arctic Resources Committee. http://carc.org/wp-content/uploads/2017/11/One-Arctic-2017.pdf
Koivurova, T. (2017). Why and How to Study Arctic Law. teoksessa E. Conde, & S. Iglesias Sánches (Toimittajat), Global Challenges in the Arctic Region: Sovereignty, environment and geopolitical balance (Sivut 11-16). Routledge.
Nilsson, A. E., & Koivurova, T. (2016). Transformational Change and Regime Shifts in the Circumpolar Arctic. Arctic review on law and politics, 7(2), 179-195. https://doi.org/10.17585/arctic.v7.532
Arjjumend, H., Alam, S., Shishatskiy, N., & Koivurova, T. M. (2016). Analysis of evolving domestic access and benefit sharing legislation in Russia from the perspectives of indigenous people and local communities. Journal of global resources, 2, 109-120. http://isdesr.org/sites/vol/vol2/15.Hassrat%20final.pdf
Koivurova, T. (2016). Arctic Resources: Exploitation of Natural Resources in the Arctic from the Perspective of International Law. teoksessa E. Morgera, & K. Kulovesi (Toimittajat), Research Handbook on International Law and Natural Resources (Sivut 349-368). Edward Elgar. Research Handbooks in International Law series
Bickford, S., Hollman, A., Nenasheva, M., Lesser, P., & Koivurova, T. (2016). Assessment of Project Website Sustainability: Case of the Arctic EIA Project. INFORMING SCIENCE, 19, 201-2 13. http://www.informingscience.org/Publications/3525
Lesser, P., Suopajärvi, L., & Koivurova, T. (2016). Challenges that mining companies face in gaining and maintaining a social license to operate in Finnish Lapland. Mineral Economics. https://doi.org/10.1007/s13563-016-0099-y
Arjjumend, H., Alam, S., Koivurova, T. M., & Shishatskiy, N. (2016). Comparative Analysis of Access and Benefit Sharing Regimes in India and Russia in Context of Indigenous People and Local Communities. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 9(1), 265-290. https://doi.org/10.17516/1997-1370-2016-9-1-265-290
Koivurova, T., Lesser, P., Bickford, S., Kankaanpää, P., & Nenasheva, M. (2016). Environmental Impact Assessment in the Arctic: A Guide to Best Practice. Edward Elgar.
Valkonen, J., Valkonen, S., & Koivurova, T. (2016). Groupism and the politics of indigeneity: A case study on the Sámi debate in Finland. Ethnicities. https://doi.org/10.1177/1468796816654175
Koivurova, T. (2016). How to improve Arctic International Governance. UC Irvine law review, 6(1), 83-98. http://www.law.uci.edu/lawreview/vol6/no1/Koivurova_Final.pdf
Graczyk, P., Smieszek, M., Koivurova, T., & Stępień, A. (2016). Preparing for the Global Rush: The Arctic Council, Institutional Norms and Socialisation of Observer Behaviour. teoksessa K. Keil, & S. Knecht (Toimittajat), Governing Arctic Change: Global Perspectives (Sivut 121-139). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-50884-3
Koivurova, T., Oddsdottir, E. E., Yang, H., Yang, J., & Zhang, X. (Toimittajat) (2016). Special Issue: Arctic Policy and Sustainable Development. Advances in Polar Science, 27(3). http://www.aps-polar.org/paper/2016/27/03/
Koivurova, T. M., Buanes, A., Riabova, L., Didyk, V., Ejdemo, T., Poeltzer, G., Taavo, P. I., & Lesser, P. (2015). ‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining? Polar Geography.
Stepien, A. M., Koivurova, T. M., & Kankaanpää, P. M. (Toimittajat) (2015). The Changing Arctic and the European Union: a Book Based on the Report “Strategic Assessment of Development of the Arctic: Assessment Conducted for the European Union”. Brill Nijhoff . Nijhoff Law Specials Vuosikerta 89
Koivurova, T., Kankaanpää, P., & Stepien, A. (2015). Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW, 27(2), 285-311. https://doi.org/10.1093/jel/equ037
Koivurova, T. M., Masloboev, V., Hossain, K., Nygaard, V., Petrétei, A., & Vinogradova, S. (2015). Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States. Arctic review on law and politics, 6(1), 11-51. http://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/76
Koivurova, T. (2015). Arctic Environmental Law. teoksessa L-H. Lye, E. Burleson, & N. A. Robinson (Toimittajat), Comparative Environmental Law and Regulation Thomson Reuters.
Koivurova, T. M. (2015). Can we conclude an Arctic Treaty? Historical Windows of Opportunity. The yearbook of polar law, 7, 410-425.
Nenasheva, M., Bickford, S., Lesser, P., Koivurova, T., & Kankaanpää, P. (2015). Legal tools of public participation in the Environmental Impact Assessment process and their application in the countries of the Barents Euro-Arctic Region. Barents Studies : Peoples, Economies and Politics, 1(3), 13-35. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201508031264
Koivurova, T. M. (2015). Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa. LAKIMIES, 113(7-8), 1005-1021.
Koivurova, T. M. (2015). Race to resources in the Arctic: Have we progressed in our understanding of what takes place in the Arctic? teoksessa B. Evengard, J. Nymand Larsen, & Ø. Paasche (Toimittajat), The New Arctic (Sivut 189-201). Springer.
Stepien, A., Petrétei, A., & Koivurova, T. (2015). Sámi Parliaments in Finland, Norway, and Sweden. teoksessa T. H. Malloy, A. Osipov, & B. Vizi (Toimittajat), Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy: Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks (Sivut 117-138). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198738459.001.0001
Koivurova, T. M., & Graczyk, P. (2015). The Arctic Council. teoksessa L. C. Jensen, & G. Hønneland (Toimittajat), Handbook of the Politics of the Arctic (Sivut 298-327). Edward Elgar.
Koivurova, T., & Graczyk, P. (2014). A new era in the Arctic Council's external relations? Broader consequences of the Nuuk observer rules for Arctic governance. Polar Record : a Journal of Arctic and Antarctic Research, 50(3), 225. https://doi.org/10.1017/S0032247412000824
Koivurova, T., Stepien, A., Gremsperger, A., & Niemi, H. (2014). Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change. teoksessa E. Tedsen, S. R. Cavalieri, & A. Kraemer (Toimittajat), Arctic marine governance : opportunities for transatlantic cooperation (Sivut 71 – 99). Springer.
Sander, G., Gille, J., Stepien, A., Koivurova, T., Thomas, J., Gascard, J-C., & Justus, D. (2014). Changes in arctic maritime transport. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic Assessment of Development of the Arctic: an assessment conducted for the European Union Report (Sivut 35-53). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Strahlendorff, M., Duyck, S., Gille, J., Leonenko, A., Koivurova, T., von Schickfuss, M-T., Stępien, A., & Thomas, J. (2014). Climate change in the Arctic. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic Assessment of Development of the Arctic: an assessment conducted for the European Union Report (Sivut 19-32). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Koivurova, T., & Petrétei, A. (2014). Enacting a new mining act in Finland: how were sami rights and interests taken into account? NORDISK MILJÖRÄTTSLIG TIDSKRIFT, (1), 119-133. http://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/NMT%202014-1.pdf
Valkonen, J., Valkonen, S., & Koivurova, T. (2014). Groupismi alkuperäiskansanmäärittelyssä: tapaustutkimus Suomen alkuperäiskansakonfliktista. Politiikka, 56(3), 210-229.
Valkonen, J., Valkonen, S., & Koivurova, T. (2014). Groupismi alkuperäiskansan määrittelyssä: tapaustutkimus Suomen alkuperäiskansakonfliktista. Politiikka, 56(3), 210-229. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1620626
Koivurova, T., Telesetsky, A., & Anton, D. K. (2014). ICJ's Decision in Australia v. Japan: Giving up the Spear or Refining the Scientific Design? OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW, 45(4), 328-340. https://doi.org/10.1080/00908320.2014.957970
Koivurova, T., & Lesser, P. (2014). Impact Assessments and the New Arctic Geo-Environment. teoksessa E. Tedsen, S. R. Cavalieri, & A. Kraemer (Toimittajat), Arctic marine governance : opportunities for transatlantic cooperation (Sivut 179 – 198). Springer.
Koivurova, T. (2014). Increasing Relevance of Treaties: The Case of the Arctic. AJIL Unbound, 108, 52–56. https://doi.org/10.1017/S2398772300001847
Koivurova, T. (2014). Introduction to International Environmental Law. Routledge.
Koivurova, T., Hossain, K., Molenaar, E. J., Tedsen, E., & Reid, A. (2014). Introduction to the Arctic. teoksessa E. Tedsen, S. R. Cavalieri, & A. Kraemer (Toimittajat), Arctic marine governance : opportunities for transatlantic cooperation (Sivut 3 – 19). Springer.
Koivurova, T. (2014). Kansainvälinen ympäristöoikeus. teoksessa L. Hannikainen, & T. Koivurova (Toimittajat), Kansainvälisen oikeuden käsikirja (Sivut 159-171). Tietosanoma.
Bankes, N., & Koivurova, T. (2014). Legal Systems. teoksessa J. N. Larsen, & G. Fondahl (Toimittajat), Arctic Human Development Report: Regional Processes and Global Linkages (Sivut 223-254). Nordic Council of Ministers. TemaNord Nro 567 https://doi.org/10.6027/9789289338837-9-en
van Dam, K., Scheepstra, A., Gille, J., Stepien, A., & Koivurova, T. (2014). Mining in the European Arctic. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic Assessment of Development of the Arctic: An assessment conducted for the European Union Report (Sivut 87-99). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Bickford, S., Kankaanpää, P., Koivurova, T., Nenasheva, M., & Hlavnicka, A. M. (2014). Online Information System – Russia Aims to Ease the Environmental Impact Assessment (EIA) Market Entry Barrier into Northwestern Russia. COMMUNICATIONS OF THE IBIMA, 2015. https://doi.org/10.5171/2015.185611
Koivurova, T., Stepien, A., & Kankaanpää, P. (2014). Scope, methodology and stakeholder engagement. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic assessment of development of the Arctic : assessment conducted for the European Union (Sivut 1 – 8). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Stepien, A., Banul, K., Koivurova, T., Scheepstra, A., Dam, K. V., & Latola, K. (2014). Social and cultural changes in the european arctic. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic Assessment of Development of the Arctic: An assessment conducted for the European Union Report (Sivut 117-133). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Koivurova, T. (Vieraileva toim.) (2014). Special issue: Environmental Law for Sustainability. SUSTAINABILITY, 6(9), 5512-6487. http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/law-sustainability
Koivurova, T., Arnarsson, S., Dam, K. V., Justus, D., Latola, K., Luszczuk, M., Sander, G., Scheepstra, A., Kankaanpää, P., Stepien, A., & Strahlendorff, M. (2014). Strategic Assessment of Development of the Arctic: Assessment Conducted for the European Union. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Koivurova, T., & Stepien, A. (2014). The European Union and the Arctic Region: an ongoing learning process. teoksessa S. Arnarsson, K. van Dam, D. Justus, K. Latola, M. Luszczuk, G. Sander, A. Scheepstra, A. Stepien, & M. Strahlendorff (Toimittajat), Strategic Assessment of Development of the Arctic: An assessment conducted for the European Union Report (Sivut 11 – 15). Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201501271023
Koivurova, T., & Graczyk, P. (2014). The Future of the Arctic Council: Navigating between Sovereignty and Security. teoksessa R. W. Murray, & A. D. Nuttal (Toimittajat), The future of the Arctic Council : navigating between sovereignty and security Cambria press.
Koivurova, T., Masloboev, V., Petrétei, A., Nygaard, V., & Hossain, K. (2014). Transboundary EIA in the Barents Region. NORDISK MILJÖRÄTTSLIG TIDSKRIFT, (3), 45-62. http://nordiskmiljoratt.se/NMT%202014-3.pdf
Hossain, K., Koivurova, T., & Zojer, G. (2014). Understanding Risks Associated with Offshore Hydrocarbon Development. teoksessa E. Tedsen, S. R. Cavalieri, & A. Kraemer (Toimittajat), Arctic marine governance : opportunities for transatlantic cooperation (Sivut 159 – 176). Springer.
Priorová, T. L., Duyck, S., Heinämäki, L., Koivurova, T., & Stepien, A. (2013). Addressing climate vulnerability: promoting the participatory rights of indigenous peoples and women through Finnish foreign policy. Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-667-7
Koivurova, T. (2013). Can Saami transnational indigenous peoples exercise their self-determination in a world of sovereign states. teoksessa N. Bankes, & T. Koivurova (Toimittajat), The proposed Nordic Saami Convention : national and international dimensions of indigenous property rights (2013 toim., Sivut 105-124). Hart publishing.
Koivurova, T., Duyck, S., & Heinämäki, L. (2013). Climate change and human rights. teoksessa E. J. Hollo, K. Kulovesi, & M. Mehling (Toimittajat), Climate change and the law (Sivut 287-325). Springer.
Pölönen, I., Koivurova, T., & Lesser, P. (2013). EIA directive at the crossroads: analysis of the Commission's proposal from the Finnish developer's perspective. Nordic Environmental Law Journal, (2), 49-66. http://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/NMT%202013-2.pdf
Koivurova, T. (2013). Gaps in international regulatory frameworks for the Arctic Ocean. teoksessa Environmental security in the Arctic Ocean (Sivut 139-155). Springer.
Koivurova, T. (2013). Jurisprudence of the European Court of Human Rights regarding indigenous peoples : retrospect and prospects. teoksessa M. Fitzmaurice, & P. Merkouris (Toimittajat), The interpretation and application of the European Convention of Human Rights : legal and practical implications (2013 toim., Sivut 217-257). Martinus Nijhoff.
Koivurova, T. (2013). Multipolar and Multilevel Governance in the Arctic and the Antarctic. teoksessa Proceedings of the One Hundred Seventh Annual Meeting of the American Society of International Law 2013 (Vuosikerta 107, Sivut 443-446). The American Society of International Law.
Bankes, N., & Koivurova, T. (Toimittajat) (2013). The proposed nordic saami convention: national and international dimensions of indigenous property rights. Hart publishing.
Koivurova, T., Kokko, K., Duyck, S., Sellheim, N., & Stepien, A. (2012). The present and future competence of the European Union in the Arctic. Polar Record : a Journal of Arctic and Antarctic Research, 48(4), 361-371. https://doi.org/10.1017/S0032247411000295
Koivurova, T. (2012). Review: Human Rights and Climate Change. AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 106(2), 437-443. https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.106.2.0437
Baker, B., & Koivurova, T. (2012). Climate change, arctic change: law and policy. CARBON AND CLIMATE LAW REVIEW, 6(1), 3-77.
Koivurova, T. (2012). Could the Espoo Convention become a global regime for environmental impact assessment and strategic environmental assessment. teoksessa R. Warner, & S. Mardsen (Toimittajat), Transboundary environmental governance : inland, coastal and marine perspectives (2012 toim., Sivut 323-342). Ashgate.
Koivurova, T., & Hossain, K. (2012). Hydrocarbon development in the offshore Arctic: can it be done sustainably? Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL), 10(2).
Koivurova, T. (2012). Integrated Maritime Policy of the European Union: Challenges, Successes, and Lessons to Learn. COASTAL MANAGEMENT, 40(2), 161-171. https://doi.org/10.1080/08920753.2012.652515
Koivurova, T. (2012). The Arctic Council: a testing ground for new international environmental governance. BROWN JOURNAL OF WORLD AFFAIRS, 19(1), 131-144.
Axworthy, T. S., Koivurova, T., & Hasanat, M. W. (Toimittajat) (2012). The Arctic Council: its place in the future of Arctic governance. Walter & Duncan Gordon Foundation.
Koivurova, T., & Stępień, A. (2011). How international law has influenced the national policy and law related to indigenous peoples in the Arctic. WAIKATO LAW REVIEW, 19(1), 123-143.
Koivurova, T. (2011). Ihmisoikeustutkimus ja saamelaiset. teoksessa I. Seurujärvi-Kari, P. Halinen, & R. Pulkkinen (Toimittajat), Saamentutkimus tänään (2011 toim., Sivut 393-417). Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Koivurova, T. (2011). Jurisprudence of the European court of human rights regarding indigenous peoples: Retrospect and prospects. International Journal on Minority and Group Rights, 18(1), 1-37. https://doi.org/10.1163/157181111X550969
Koivurova, T. (2011). Power politics or orderly development? Why are states "claiming" large areas of the Arctic seabed? teoksessa S. R. Silverburg (Toimittaja), International law : contemporary issues and future developments (2011 toim., Sivut 362-375). Westview.
Cavalieri, S., McGlynn, E., Stoessel, S., Bruckner, M., Koivurova, T., & Nilsson, A. E. (2011). Spurensuche: der ökologische Fußabdruck der EU in der Arktis . OSTEUROPA, 61(2-3), 211-223.
Craik, N., & Koivurova, T. (2011). Subsidiary decision making under the Espoo Convention: legal status and legitimacy. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 20(3), 258-266.
Koivurova, T. (2011). The Actions of the Arctic States Respecting the Continental Shelf: A Reflective Essay. OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW, 42(3), 211-226. https://doi.org/10.1080/00908320.2011.592470
Koivurova, T. (2011). The status and role of indigenous peoples in Arctic international governance. The yearbook of polar law, 3, 169-192.
Koivurova, T. (2011). Transboundary environmental assessment in the Arctic. teoksessa S. Marsden , & T. Koivurova (Toimittajat), Transboundary environmental impact assessment in the European Union: the Espoo Convention and its Kiev Protocol on Strategic Environmental Assessment (Sivut 165-184). Earthscan.
Marsden, S., & Koivurova, T. (Toimittajat) (2011). Transboundary environmental impact assessment in the European Union: the Espoo Convention and its Kiev Protocol on Strategic Environmental Assessment. Earthscan.
Koivurova, T., Torkkeli, M., & Craik, N. (2011). Ympäristövaikutusten arviointi kansainvälisessä katsannossa: Suomen YVA-lain toimivuus valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevien velvoitteiden näkökulmasta. Ympäristöjuridiikka, 32(4), 10-32.
Koivurova, T. (2010). Limits and possibilities of the Arctic Council in a rapidly changing scene of Arctic governance. Polar Record : a Journal of Arctic and Antarctic research, 46(237), 146-156. https://doi.org/10.1017/S0032247409008365
Koivurova, T., & Duyck, S. (2010). A new ocean to govern: drawing on lessons from marine management to govern the emerging Arctic ocean. teoksessa D. Leary, & B. Pisupati (Toimittajat), Future of international environmental law (Sivut 179-200). United nations university press.
Koivurova, T. (2010). Environmental protection in the Arctic and Antarctica. teoksessa N. Loukakacheva (Toimittaja), Polar law textbook (2010 toim., Sivut 23-43). Nordic Council of Ministers.
Koivurova, T. (2010). Governing Arctic shipping: finding a role for the Arctic Council . The yearbook of polar law, 2(1), 115-138. https://doi.org/10.1163/22116427-91000031
Koivurova, T. (2010). Protecting the Environment or Preventing Military Conflicts? - Policy Dynamics. ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW, 40(4), 166-171. https://search-proquest-com.ezproxy.ulapland.fi/docview/745953013/8126D10113B943EEPQ/15?accountid=11989
Koivurova, T. (2010). Sovereign states and self-determining peoples: carving out a place for transnational indigenous peoples in a world of sovereign states . INTERNATIONAL COMMUNITY LAW REVIEW, (2), 191-212. https://doi.org/10.1163/187197310X498598
Andorno, R., Koivurova, T., & Pölönen, I. (2010). Transboundary environmental impact assessment in the case of the Baltic Sea gas pipeline. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE AND COASTAL LAW, 25(2), 119-124. https://doi.org/10.1163/157180910X12665776638588
Koivurova, T. (2009). A Note on the European Union's Integrated Maritime Policy. OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW, 40(2), 171-183. [911052175]. https://doi.org/10.1080/00908320902864904
Koivurova, T., Molenaar, E. J., & VanderZwaag, D. L. (2009). Canada, the EU, and Arctic Ocean Governance: A Tangled and Shifting Seascape and Future Directions. Journal of transnational law & policy, 18(2), 247-288. http://www.law.fsu.edu/docs/default-source/journals/jtpl/previous-issues/volume-18-number-2.pdf?sfvrsn=4
Koivurova, T., Keskitalo, E. C. H., & Bankes, N. (Toimittajat) (2009). Climate governance in the Arctic. Springer.
Koivurova, T. (2009). Do the continental shelf developments challenge the Polar regimes? The yearbook of polar law, 477-498.
Koivurova, T. (2009). Governance of protected areas in the Arctic. Utrecht Law Review, (1), 44-60. https://doi.org/10.18352/ulr.94
Pölönen, I., & Koivurova, T. (2009). Rajat ylittävä ympäristövaikutusten arviointi: vaihtoehtotarkastelun riittävyys ja suhde lupapäätöksentekoon. LAKIMIES, 371-393. [1]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1432354
Koivurova, T. (2008). Alternatives for an Arctic treaty: evaluation and a new proposal. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 17(1), 14-26.
Bastmeijer, K., & Koivurova, T. (2008). Conclusions: globalisation of transboundary environmental impact assessment. teoksessa K. Bastmeijer , & T. Koivurova (Toimittajat), Theory and practice of Transboundary Environmental Impact Assessment (Sivut 347-389). Martinus Nijhoff. Legal aspects of sustainable development Nro 1
Koivurova, T. (2008). From high hopes to disillusionment: indigenous peoples' struggle to (re)gain their right to self-determination. International Journal on Minority and Group Rights, 15(1).
Koivurova, T. (2008). Implementing guidelines for Environmental Impact Assessment in the Arctic. teoksessa K. Bastmeijer, & T. Koivurova (Toimittajat), Theory and practice of Transboundary Environmental Impact Assessment (Sivut 151-173). Martinus Nijhoff. Legal aspects of sustainable development Nro 1
Bastmeijer, K., & Koivurova, T. (2008). Introduction. teoksessa K. Bastmeijer, & T. Koivurova (Toimittajat), Theory and practice of Transboundary Environmental Impact Assessment Martinus Nijhoff. Legal aspects of sustainable development Nro 1
Koivurova, T. (2008). The draft Nordic Saami Convention: nations working together. INTERNATIONAL COMMUNITY LAW REVIEW, 10(3), 279-293. https://doi.org/10.1163/187197308X346814
Bastmeijer, K., & Koivurova, T. (Toimittajat) (2008). Theory and practice of transboundary environmental impact assessment. Martinus Nijhoff.
Koivurova, T. (2008). Transboundary Environmental Impact Assessment: The Nordic Environmental Protection Convention. teoksessa K. Bastmeijer , & T. Koivurova (Toimittajat), Theory and practice of Transboundary Environmental Impact Assessment (Sivut 71-91). Martinus Nijhoff. Legal aspects of sustainable development Vuosikerta 1
Koivurova, T. (2007). International legal avenues to address the plight of victims of climate change: problems and prospects. Journal of environmental law and litigation, 22(2), 267-300.
Koivurova, T. (2007). Oikeustieteen ja oikeuspolitiikan suhde arktisessa tutkimuksessa. OIKEUS, 36(4), 429-433.
Koivurova, T., & VanderZwaag, D. L. (2007). The Arctic Council at 10 years: retrospect and prospects. U.B.C. law review, 40(1), 121-194.
Koivurova, T. (2007). The International Court of Justice and peoples. INTERNATIONAL COMMUNITY LAW REVIEW, 9(2), 157-180.
Koivurova, T., & Heinämäki, L. (2006). The participation of indigenous peoples in international norm-making in the Arctic. Polar Record : a Journal of Arctic and Antarctic research, 42(221), 101-109. https://doi.org/10.1017/S0032247406005080
Koivurova, T. (2006). Ilmastonmuutoksesta johtuvien riitojen vieminen kansainväliseen oikeudelliseen menettelyyn. OIKEUS, 35(4), 514-537.
Koivurova, T. (2003). What Is the Principle of Due Diligence? teoksessa J. Petman, & J. Klabbers (Toimittajat), Nordic Cosmopolitanism: Essays in International Law for Martti Koskenniemi (Sivut 341-349). Brill Nijhoff .
Koivurova, T. (2002). Environmental impact assessment in the Arctic: a study of international legal norms. Ashgate.
Koivurova, T. (1997). The Future of the Nordic Environment Protection Convention. NORDIC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 66(4), 505-526. https://doi.org/10.1163/15718109720295409
Koivurova, T. (1997). The Transnational EIA Procedure of the Espoo Convention. Finnish yearbook of international law, 161-199.
Lehtonen, I., & Koivurova, T. (1996). Entisen Jugoslavian alueen humanitaarisen oikeuden loukkaukset tuomiolla. Ulkoasiainministeriö. Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs Nro 8

Ammatilliset julkaisut

Arctic Monitoring and Assessment Program Working Group, Arctic Athabaskan Council, Arctic Contaminants Action Program, Emergency Prevention Preparedness and Response Working Group, Expert Group of Black Carbon and Methane, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Baribeau, M., Bruce, M., Chaschin, V., Chashchin, M., Clement, J., Cook, J., Corriveau, A., Crump, J., Dardynskaia, I., Degteva, A., Duhaime, G., Ferguson, G., Fernandes, D., ... Yletyinen, A. (2020). Covid-19 in the Arctic: Briefing document for Senior Arctic Officials. Arctic Council. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2473
Abele, D., Dahl, J., Evengård, B., Hausner, V., Koivurova, T., Rautio, A., & Sejr, M. (2020). Resilient socio-ecological systems. teoksessa Integrated European Polar Research Programme (Sivut 36-45). EU-PolarNet . https://www.eu-polarnet.eu/fileadmin/user_upload/www.eu-polarnet.eu/Members_documents/Deliverables/WP2/EPRP_final_version.pdf
Koivurova, T. (2020). The legal landscape in the Arctic – implications for the governance and security of the region. teoksessa D. Zandee, K. Kruijver, & A. Stoetman (Toimittajat), The future of Arctic security : The geopolitical pressure cooker and the consequences for the Netherlands (Sivut 64-68). [Annex 2] Clingendael Netherlands Institute of International Relations. Clingendael Report Nro 4/2020 https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-04/Report_The_Future_of_Arctic_Security_April_2020.pdf
Heikkilä, M., Mettiäinen, I., Kähkönen, J., Raja-Hanhela, A., & Koivurova, T. (2019). Selvitys Suomen arktisen rahoituksen kokonaiskuvasta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/17689476/1-2019-Selvitys+Suomen+arktisen+rahoituksen+kokonaiskuvasta/464ce4be-64aa-41ab-78fb-61e2b9b69bd7/1-2019-Selvitys+Suomen+arktisen+rahoituksen+kokonaiskuvasta.pdf
Yeasmin, N., Koivurova, T., & Orhanli-Viinamäki, E. (Hyväksytty/painossa). The Integration of Migrant Youth Through Social Media: Opportunities and Threats. SIRIUS-REPORT.
Koivurova, T., Kauppila, L., Kopra, S-K., Lanteigne, M., Shi , M., Śmieszek, M. G., Stępień, A., Käpylä, J., Mikkola, H., Nielsson, E. T., & Nojonen, M. (2019). China in the Arctic: and the Opportunities and Challenges for Chinese-Finnish Arctic Co-operation. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja Vuosikerta 2019 Nro 8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-636-2
Koivurova, T., & Kähkönen, J. A. K. (2018). Pre-Study for the Arctic Resilience Forum 2018. Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-095-1
Koivurova, T., Lesser, P., Kähkönen, J., Pääkkölä, S., & Wallen, H. (2018). Social licence to operate in Lapland: tools from the University of Lapland’s SLO research . Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019062621925
Koivurova, T., Smieszek, M., Stępień, A., Mikkola, H., Käpylä, J., & Kankaanpää, P. (2017). Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017-2019) muutoksen ja epävarmuuden aikakaudella. Valtioneuvoston kanslia. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities Vuosikerta 14/2017 http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17501
Stępień, A., & Koivurova, T. (2017). Arctic Europe: Bringing together the EU Arctic Policy and Nordic cooperation. Valtioneuvoston kanslia. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities Vuosikerta 15/2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-347-7
Koivurova, T. (2017). Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset arktisella alueella. teoksessa E. Yrjö-Koskinen (Toimittaja), Arktinen murros: ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla (Sivut 11-37). Into.
Koivurova, T., Ringbom, H., & Kleemola-Juntunen, P. K. (2017). Merioikeus ja Itämeri. Tietosanoma.
Koivurova, T. (2016). Arktisen alueen kokonaisvaltainen muutos. Rannikon puolustaja: meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti, (2/2016), 12-13. http://www.rannikonpuolustaja.fi/archive/rp_216/RP_216/#/article/12/page/1-1
Nilsson, A. E., Hovelsrud, G. K., Amundsen, H., Prior, T., Sommerkorn, M., Carson, M., Chapin III, F. S., Kofinas, G. P., Meek, C. L., McLennan, D., & Koivurova, T. (2016). Building capacity to adapt to and shape change. teoksessa M. Carson, & G. Peterson (Toimittajat), Arctic Resilience Report 2016 (Sivut 164-179). Stockholm Environment Institute. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1838
Borgström, S., & Koivurova, T. (2016). Environmental Law in Finland. Tietosanoma.
Lenzerini, F., & Koivurova, T. (Toimittajat) (2016). Implementation of the rights of indigenous peoples: Committee on the Rights of Indigenous Peoples Report for the 2016 Johannesburg Conference. International Law Association.
Nilsson, A. E., Meek, C. L., Amundsen, H., Chapin III, F. S., Hovelsrud, G. K., Kofinas, G. P., McLennan, D., Koivurova, T., Prior, T., & Sommerkorn, M. (2016). Learning to live with change. teoksessa M. Carson, & G. Peterson (Toimittajat), Arctic Resilience Report 2016 (Sivut 147-162). Stockholm Environment Institute. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1838
Nilsson, A. E., Meek, C. L., Amundsen, H., Chapin III, F. S., Hovelsrud, G. K., Kofinas, G. P., McLennan, D., Koivurova, T., Prior, T., & Sommerkorn, M. (2016). Organizational learning in regional governance: A study of the Arctic Council. Stockholm Environment Institute. Working Paper Nro 2016-14 https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-WP-2016-14-OrganizationalLearningArcticCouncil.pdf
Nilsson, A. E., Koivurova, T., Carson, M., Sellheim, N., Amundsen, H., Chapin III, F. S., Hovelsrud, G. K., Kofinas, G. P., Meek, C. L., McLennan, D., Prior, T., & Sommerkorn, M. (2016). Shared decision-making in a changing Arctic political landscape. teoksessa M. Carson, & G. Peterson (Toimittajat), Arctic Resilience Report 2016 (Sivut 128-146). Stockholm Environment Institute. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1838
Koivurova, T., Käpylä, J., & Mikkola, J. (2015). Continental shelf claims in the Arctic: will legal procedure survive the growing uncertainty? . Ulkopoliittinen instituutti. FIIA Briefing Paper Nro 178 http://www.fiia.fi/en/publication/516/continental_shelf_claims_in_the_arctic/?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=FIIABriefingPaper178
Pirjatanniemi, E., & Koivurova, T. (2014). Ihmisoikeuksien käsikirja. Tietosanoma.
Hannikainen, L., & Koivurova, T. (2014). Kansainvälisen oikeuden käsikirja. Tietosanoma.
Koivurova, T., & Pirjatanniemi, E. (2014). Kansalliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät. teoksessa T. Koivurova, & E. Pirjatanniemi (Toimittajat), Ihmisoikeuksien käsikirja (Sivut 411-413). Tietosanoma.
Viljanen, J., Heiskanen, H., Raskulla, S., Koivurova, T., & Heinämäki, L. (2014). Miten ympäristöperusoikeus toteutuu? Tampereen yliopisto.
Kankaanpää, P. (Toimittaja), Jagodziński, K. (Toimittaja), Jóhannsson, H. (Toimittaja), Scarpa, F. (Toimittaja), Stępień, A., Koivurova, T., Heikkilä, M., & Gunslay, N. (2014). Strategic Environmental Impact Assessment of Development of the Arctic: The EU in the Arctic, the Arctic in the EU. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201502201034
Koivurova, T. (2014). Venäjän viimeaikaiset sotatoimet kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. teoksessa A. Luukkanen, & S. Grönroos (Toimittajat), Venäjä : uhka vai mahdollisuus? : avointa keskustelua Suomen Venäjä-suhteesta (Sivut 47-66). Suomen Perusta. http://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Ven%C3%A4j%C3%A4-uhka-vai-mahdollisuus-pdf.pdf
Koivurova, T., & Pirjatanniemi, E. (2013). Ihmisoikeuksien haasteita. teoksessa T. Koivurova, & E. Pirjatanniemi (Toimittajat), Ihmisoikeuksien käsikirja (2014, © 2013 toim., Sivut 499-503). Tietosanoma.
Koivurova, T., & Pirjatanniemi, E. (2013). Kansainväliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät. teoksessa T. Koivurova, & E. Pirjatanniemi (Toimittajat), Ihmisoikeuksien käsikirja (2014, © 2013 toim., Sivut 311-315). Tietosanoma.
Koivurova, T. (2013). Polar regimes tackling climate change. teoksessa Polar law textbook 2 / editor: Natalia Loukacheva (Sivut s.67-75-).
Koivurova, T., & Pirjatanniemi, E. (2013). Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet. teoksessa T. Koivurova, & E. Pirjatanniemi (Toimittajat), Ihmisoikeuksien käsikirja (2014, © 2013 toim., Sivut 109-113). Tietosanoma.
Einarsson, N., Heininen, L., Hik, D., Koivurova, T., & Young, O. (2012). Arctic governance in an evolving Arctic region: a proposal. Parliament of Norway.
Koivurova, T. (2012). Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen. Tietosanoma.
Lily, H., Tawake, A., Ponton, A., Makgill, R., Hein, J. R., Sapkota, S., Wewerinke, M., Koivurova, T., Barton, B., Patrick, M., Geddis, E., Barth, N., Vuki, V., Waqanisau, L., Hancock, G., Otto, J., Harris, L., Steiner, R., Scott, K., ... Bernklau, S. (2012). Pacific-ACP states regional legislative and regulatory framework for deep sea minerals exploration and exploitation. Secretariat of the Pacific Community.
Koivurova, T., Craik, N., & Torkkeli, M. (2012). Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa: YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta. Maa- ja metsätalousministeriö. Ympäristöministeriön raportteja Nro 7/2012 http://hdl.handle.net/10138/41356
Cavalieri, S., McGlynn, E., Stoessel, S., Stuke, F., Bruckner, M., Polzin, C., Koivurova, T., Sellheim, N., Stepien, A., Hossain, K., Duyck, S., & Nilsson, A. E. (2010). EU arctic footprint and policy assessment: final report. Ecologic Institute.
Koivurova, T., Kokko, K. T., Duyck, S., Sellheim, N., & Stepien, A. (2010). EU competencies affecting the arctic. European Parliament.
Koivurova, T., & Molenaar, E. J. (2010). International governance and regulation of the marine Arctic. WWF International Arctic Programme .
Duyck, S., Koivurova, T., & Kokko, K. T. (2009). Assessment of possible relations or implications of LBA Content Options 2 and 3 on selected international forest related agreements and on the EU (EC) competence: executive summary. teoksessa LBA Content Options and International Agreements (Sivut 1-9). Faculty of Law with Northern Institute for Environmental and minority law (NIEM). https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/MCPFE_WG/BP5implicationanalysis..pdf
Koivurova, T. (Toimittaja) (2009). Understanding and strengthening European Union-Canada relations in law of the sea and ocean governance. Northern Institute for Environmental and Minority Law.
Hasanat, M. W., & Koivurova, T. (2008). Protection of minorities in Bangladesh: a legal assessment. University of Lapland, Arctic Centre, the Northern Institute for Environmental and Minority Law.
Koivurova, T., & Stepien, A. (Toimittajat) (2008). Reforming mining law in a changing world, with special reference to Finland: proceedings from the Mining Law Seminar, Arktikum, Rovaniemi 25-26 September 2008. Northern Institute for Environmental and Minority Law.
Koivurova, T. (2008). The Draft for a Nordic Saami Convention. teoksessa European yearbook of minority issues (Vuosikerta 6, Sivut 103-136). Brill.

Myönnöt

SUMEX: Sustainable Management in Extractive Industries: Eu komissio

Lesser, P., Koivurova, T. & Kyllönen, K.

Euroopan komissio / European Commission: 178 500,00 €

01.11.202031.10.2023

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.11.2020

ArcticHubs: EU kom AK

Koivurova, T., Lesser, P., Turunen, M. & Markkula, I.

Euroopan komissio / European Commission: 148 090,00 €

01.08.202031.07.2024

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.08.2020

ArcticFootprint: Overview of EU actions in the Arctic and their impact

Stepien, A. & Koivurova, T.

EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd.: 35 300,00 €, ULKOM_YRITYKSET

08.06.202007.09.2021

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 08.06.2020

Attract Lappi / ESR

Koivurova, T. & Yeasmin, N.

Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 327 427,00 €

01.04.202031.03.2023

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.04.2020

Business Ladies

Koivurova, T.

Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 389 609,00 €

01.01.202031.12.2021

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.01.2020

Suomen arktisen rahoituksen kokonaiskuva / Valtioneuvoston kanslia

Heikkilä, M., Koivurova, T., Kähkönen, J. & Mettiäinen, I.

Valtioneuvoston kanslia: 26 074,00 €

16.10.201902.12.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 16.10.2019

Human migration: Pohjoiskalotin neuvosto

Koivurova, T. & Yeasmin, N.

MUU_JULKRAHOITUS: 8 000,00 €

20.05.201930.05.2020

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 20.05.2019

Human migration: Siirtolaisuusinstuutti

Yeasmin, N. & Koivurova, T.

MUU_JULKRAHOITUS

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 20.05.2019

Human Migration: UArctic Thematic Networ

Koivurova, T. & Yeasmin, N.

MUU_JULKRAHOITUS

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 20.05.2019

Suuntana työ - AIM2WORK / ESR

Koivurova, T.

Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: 79 794,00 €

01.01.201931.12.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.01.2019

Suomen arktiseen ja puheenjohtajuuskauteen liittyvän Arktinen YVA-hankkeen tuki ja hanke-esimerkkien arvointi ja täydentäminen Arktisen YVAn suosituksiin / Ympäristöministeriö

Koivurova, T. & Lesser, P.

Ympäristöministeriö: 8 896,00 €

15.10.201830.06.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.10.2018

Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen osallistumisen edistäminen arktisessa ympäristövaiktutusten arvioinnissa / Ympäristöministeriö

Lesser, P., Harkoma, A. & Koivurova, T.

Ympäristöministeriö: 19 400,00 €

15.08.201831.12.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.08.2018

Arktinen YVA-hankkeen tuki ja Responsible Arctic Developer osion luonnostelu Arktisen YVAn suosituksiin / Ympäristöministeriö

Koivurova, T. & Lesser, P.

Ympäristöministeriö: 5 516,00 €

11.04.201830.06.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 11.04.2018

MIREU: Mining and Metallurgu Regions in EU: Eu komissio

Lesser, P., Stammler, F. & Koivurova, T.

Euroopan komissio / European Commission: 148 350,00 €

01.12.201730.11.2020

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.12.2017

Arctic Resilience Foorumin valmisteleminen ja toteuttaminen / Gaia Consulting Oy

Koivurova, T.

Gaia Consulting Oy: 6 960,00 €

03.11.201731.10.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 03.11.2017

SIRIUS 2.0 Policy: Eu komissio

Yeasmin, N. & Koivurova, T.

Euroopan komissio / European Commission: 8 848,90 €

21.09.201720.11.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 21.09.2017

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic countries / NIKK

Koivurova, T. & Yeasmin, N.

The Nordic Gender Eguality Fund (NIKK): 19 000,00 €

01.09.201731.08.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.09.2017

Co-Production Sustainability: Knowledge Co-Production, International Collaboration and Sustainable Development in the Arctic

Koivurova, T.

National Science Foundation: 31 000,00 €

01.08.201731.08.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.08.2017

Suomen arktiseen puheen: Ympäristöminist

Lesser, P. & Koivurova, T.

Ympäristöministeriö: 8 987,00 €

19.06.201730.12.2017

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 19.06.2017

Building the social license to operate through offering facts on exploration and mining – a roadshow for municipalities and communities / Eu kom

Lesser, P. & Koivurova, T.

Euroopan komissio / European Commission: 13 248,00 €

01.02.201731.01.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.02.2017

Public Diplomacy: Public Diplomacy - EU Policy and Outreatch Partnership and Cultural Diplomacy - Arctic

Koivurova, T., Stepien, A. & Kowalski, K.

Euroopan komissio / European Commission: 85 000,00 €

18.01.201718.07.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 18.01.2017

Blue Action: Euroopan komissio

Koivurova, T.

Euroopan komissio / European Commission: 176 875,00 €

01.12.201628.02.2021

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.12.2016

AMIC: Arktinen älykäs kaivosklusteri / EAKR

Koivurova, T., Lesser, P., Pääkkölä, S. & Wallen, H.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 99 121,00 €

01.05.201631.01.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.05.2016

Suomen puheenjohtajuus arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella

Koivurova, T.

Valtioneuvoston kanslia: 179 972,00 €

01.03.201631.12.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 11.04.2016

Project on Indeter: The Leverhulme Trust

Stammler-Gossmann, A. & Koivurova, T.

The Leverhulme Trust: 24 070,00 €

01.01.201631.12.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.03.2016

Suomen puheenjohtajuus: Valtioneuvoston

Smieszek, M., Koivurova, T., Stepien, A. & Hossain, K.

Valtioneuvoston kanslia: 179 972,00 €

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.03.2016

ASE: Arctic Smartness Excellence / EAKR AK

Koivurova, T., Jokela, T., Pesola, S., Lesser, P., Sääskilahti, M., Colley, A., Häkkilä, J. & Pirnes, S.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 70 840,00 €

13.02.201615.03.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 13.02.2016

ASE: Arctic Smartness Excellence / EAKR TTK

Jokela, T., Koivurova, T., Pesola, S., Lesser, P., Sääskilahti, M., Colley, A., Häkkilä, J., Laakkonen, M., Malinen, H., Vuontisjärvi, H., Aarrevaara, T. & Kangas, R.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 91 632,00 €

13.02.201615.03.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 13.02.2016

ASE: Arctic Smartness Excellence / EAKR Tutkimuspalvelut

Pesola, S., Koivurova, T., Jokela, T., Malinen, H., Lesser, P., Sääskilahti, M., Colley, A. & Häkkilä, J.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 177 628,00 €

13.02.201615.03.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 13.02.2016

ASE: Arctic Smartness Excellence / EAKR YTK

Aarrevaara, T., Koivurova, T., Jokela, T., Pesola, S., Colley, A., García-Rosell, J., Häkkilä, J., Sääskilahti, M., Lesser, P. & Koikkalainen, S.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 50 600,00 €

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 13.02.2016

Selvitys perus- ja ihmis.. / Ihmisoikeuskeskus

Koivurova, T.

Ihmisoikeuskeskus: 7 308,00 €

01.01.201630.09.2016

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.01.2016

Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands/Koneen Säätiö

Koivurova, T.

Koneen säätiö: 21 000,00 €

07.08.201530.05.2016

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 07.08.2015

Ympäristövaik. arviointi (YVA): YM

Kankaanpää, P. & Koivurova, T.

Ympäristöministeriö: 40 800,00 €

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.03.2014

Testing Improvement Processes of Finnish EIA and the Modes for Application in Arctic Regions of Finland and Russia / Tekes

Koivurova, T.

TEKES: 300 000,00 €

01.01.201330.04.2015

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.01.2013

Aktiviteetit

Climate service as a decision-support tool for winter tourism industry - User-friendly climate information for securing snow

Ilona Mettiäinen (Puhuja), Martin Coath (Puhuja), Roxana Contreras Gonzalez (Toinen tekijä), Jusu Toivonen (Toinen tekijä), John Moore (Puhuja) & Timo Koivurova (Toinen tekijä)

20 maaliskuuta 2020

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Securing sustainable snow for winter tourism

Ilona Mettiäinen (Puhuja), Martin Coath (Toinen tekijä), Roxana Contreras Gonzalez (Toinen tekijä), Jusu Toivonen (Toinen tekijä), John Moore (Toinen tekijä), Pamela Lesser (Toinen tekijä) & Timo Koivurova (Toinen tekijä)

24 tammikuuta 2020

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Lapin ELY-keskus (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvottelukunnan jäsen) & Jukka Jokimäki (Neuvottelukunnan varajäsen)

20202023

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

China’s role in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

5 joulukuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

The future of the Arctic Council and Arctic governance after the Finland’s chairmanship of the Arctic Council

Timo Koivurova (Pääpuhuja (keynote, plenary))

2 joulukuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Arctic Ocean as a new South China Sea?

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

7 marraskuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

University of Oxford (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvottelukunnan jäsen)

syyskuuta 2019 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Perspectives on the Functionality of the Arctic Council

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

12 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

What is the status of indigenous peoples in Arctic governance?

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

27 toukokuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Member of the committee which will examine the dissertation of A. Neumann

Timo Koivurova (Vastaväittäjä)

8 toukokuuta 2019

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Potential of Agreement on enhancing scientific co-operation in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

9 huhtikuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Can Arctic be isolated from geopolitical developments?

Timo Koivurova (Puhuja)

23 tammikuuta 2019

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Grassroots Institute (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvottelukunnan jäsen)

2019 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Brunel University London (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

17 joulukuuta 201816 joulukuuta 2019

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Arctic Council chairmanship – the example of Finland

Timo Koivurova (Puhuja)

12 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Let us continue to talk, even if we are adversaries: experiences from the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

4 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

The Arctic: Are we ready to govern a new Ocean?

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

20 syyskuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Growing challenges in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

19 kesäkuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Long-term strategy of the Arctic Council

Timo Koivurova (Puhuja)

12 kesäkuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Growing challenges in the Arctic: what can Finland as the chair of the Arctic Council do?

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

11 kesäkuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Law of the Sea as it related to the Arctic Ocean

Timo Koivurova (Puhuja)

30 toukokuuta 2018

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Evaluation of application for Professor competence, Elana Wilson Rowe

Timo Koivurova (Arvioija)

20 huhtikuuta 2018

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Suomalainen Tiedeakatemia (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

huhtikuuta 2018 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

The Corporate Responsibility to Protect Human Rights - Evolution from Voluntarism to Human Rights Due Diligence

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

27 helmikuuta 2018

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Evaluation of a professor candidate

Timo Koivurova (Arvioija)

12 tammikuuta 2018

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Lapin yliopisto (Yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

1 tammikuuta 201831 joulukuuta 2019

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Julkaisufoorumi (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

20182021

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Climate change consequences and international law

Timo Koivurova (Puhuja)

1 joulukuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

How Finland, as a chair of the Arctic Council, aims to improve Arctic governance

Timo Koivurova (Puhuja)

30 marraskuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

An introduction to the Arctic Council

Timo Koivurova (Puhuja)

2 marraskuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

How to Improve the Observer Participation System in the Arctic Council

Timo Koivurova (Puhuja)

14 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Climate and Environmental Protection

Timo Koivurova (Puhuja)

13 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Finnish Perspectives on CNARC

Timo Koivurova (Puhuja)

13 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Governance of the Arctic Marine Environment - Opportunities and Challenges

Timo Koivurova (Puhuja)

13 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Environmental change in the Arctic and its impacts on peoples and livelihoods in the region

Timo Koivurova (Puhuja)

29 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Doctoral dissertation: The effectiveness of the international environmental legal framework in protecting the arctic environment in light of offshore oil and gas development

Timo Koivurova (Vastaväittäjä)

15 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Miten ympäristönsuojelua tehdään Arktisessa neuvostossa, varsinkin Suomen puheenjohtajuuskaudella?

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

13 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Arctic governance in a changing political landscape

Timo Koivurova (Puhuja)

30 elokuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Finnish chairmanship priorities in the Arctic Council

Timo Koivurova (Puhuja)

10 elokuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Biodiversity Congress

Timo Koivurova (Ohjelmakomitean jäsen)

20 heinäkuuta 201711 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminenKokouksen tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys

Arctic Council - governance challenges ahead?

Timo Koivurova (Puhuja)

27 kesäkuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Council, Sustainable Development Working Group (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

toukokuuta 2017toukokuuta 2019

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Rapid Arctic Change: What is the role of Science

Timo Koivurova (Puhuja)

21 huhtikuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Presentation on sea ice

Timo Koivurova (Puhuja)

8 huhtikuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Law and Governance: the big picture

Timo Koivurova (Puhuja)

17 helmikuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Participatory Rights of Indigenous Peoples in the Arctic Council

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

26 tammikuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Managing Arctic biodiversity in areas beyond national jurisdiction

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

25 tammikuuta 2017

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Ulkoministeriö (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

18 tammikuuta 2017

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Arktinen neuvottelukunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

10 tammikuuta 201731 lokakuuta 2023

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

European Polar Board (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Hallituksen/johtokunnan jäsen)

20172019

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

International Arctic Science Committee (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

2017 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Towards greener human rights protection : Rewriting the Environmental Case-Law of the European Court of Human Rights

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

2017 → …

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Helsingin yliopisto (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

joulukuuta 2016 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Co-operation in northern universities

Timo Koivurova (Puhuja)

16 marraskuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

European Parliament (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

3 marraskuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Eduskunnan puolustusvaliokunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Avustaja)

28 syyskuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Keynote lecture on international refugee law

Timo Koivurova (Puhuja)

23 syyskuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Where is the climate governance regulation heading at the moment?

Timo Koivurova (Puhuja)

22 syyskuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Russia’s territorial claims in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

12 syyskuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

11 syyskuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

New forms of Arctic law

Timo Koivurova (Puhuja)

17 elokuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Council, Sustainable Development Working Group (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

3 elokuuta 2016 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

WWF Suomi (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

1 heinäkuuta 201630 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Suomen IUCN-toimikunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

9 kesäkuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Eduskunnan ympäristövaliokunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Avustaja)

6 kesäkuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

US president's administration (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Avustaja)

17 toukokuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Arktisen neuvoston Suomen delegaatio (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

15 toukokuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Arctic exceptionalism

Timo Koivurova (Puhuja)

11 toukokuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Mitä on olla Arktisen neuvoston puheenjohtaja?

Timo Koivurova (Puhuja)

3 toukokuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Council – where are we and where should we go? In light of the US chairmanships

Timo Koivurova (Toinen tekijä)

28 huhtikuuta 2016

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Tiedeakatemiain neuvottelukunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

27 huhtikuuta 201631 joulukuuta 2017

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

European Polar Board (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

13 huhtikuuta 2016 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

Ulkoministeriö (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

29 tammikuuta 2016 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Etelämannertutkimuksen koordinaatioryhmä (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

1 tammikuuta 201631 joulukuuta 2018

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Suomen arktinen seura (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Hallituksen/johtokunnan jäsen)

1 tammikuuta 201631 joulukuuta 2017

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

University of Oulu (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Sihteeri)

1 tammikuuta 201631 joulukuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Tuomarit ja ympäristönsuojelu

Timo Koivurova (Puhuja)

14 joulukuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Fate Control and Human Rights: Land, Governance and Wellbeing in America’s Arctic

Timo Koivurova (Vastaväittäjä)

8 joulukuuta 2015

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Arctic Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

26 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Lapland Arctic Council Host Committee (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

24 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Arktisen neuvoston käytännöt ja nykytila

Timo Koivurova (Puhuja)

18 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Opening speech

Timo Koivurova (Puhuja)

17 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Geopolitics in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

12 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

How Arctic indigenous peoples have been able to influence various layers of governance

Timo Koivurova (Puhuja)

12 marraskuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Governing the Oceans in a European Way; integrated maritime policy of the European Union

Timo Koivurova (Puhuja)

28 lokakuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Various stages of co-operation or conflict in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

5 lokakuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Ocean Oil Rights: International Law and Sovereign

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

2 lokakuuta 2015

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Arktisen alueen neuvottelukunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

lokakuuta 2015lokakuuta 2016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Evaluation of Dr. David Leary for the University of Technology Sydney for promotion as an assistant professor

Timo Koivurova (Arvioija)

25 kesäkuuta 2015

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Esitys siitä, minkälaista Kiina tutkimusta PYVIssä ja Arktisessa keskuksessa tehdään ja miksi

Timo Koivurova (Puhuja)

11 kesäkuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

How to improve EU’s Arctic policy

Timo Koivurova (Puhuja) & Adam Stępień (Puhuja)

29 toukokuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arktisen neuvoston tarkkailijoiden roolin muuttuminen

Timo Koivurova (Puhuja)

28 huhtikuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arktisesta oikeudesta ja politiikasta

Timo Koivurova (Puhuja)

28 huhtikuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies(GRIPS)

Timo Koivurova (Vieraileva tutkija)

28 huhtikuuta 2015

Aktiviteetti: Vierailu ulkoisessa instituutiossaVierailu ulkomailla

Why are states claiming large areas of sea-bed in the Arctic

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

16 helmikuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

The Dual Face of Defence: A Revision of the Concept of Defence in the Jus ad Bellum

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

7 helmikuuta 2015

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Arktisen luonnonvarojen arvo kasvaa

Timo Koivurova (Puhuja)

helmikuuta 2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

American Society of International Law (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

2015 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

Arctic governance

Timo Koivurova (Puhuja)

2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Rights and Resources Initiative (RRI) (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

2015

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Riitojen ratkaisumenettelyt kansainvälisessä merioikeudessa

Timo Koivurova (Puhuja)

2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Splitting the Arctic continental riches

Timo Koivurova (Puhuja)

2015

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Polar law

Timo Koivurova (Puhuja)

12 joulukuuta 2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Ympäristövaikutukset arktisen alueen hankkeissa

Timo Koivurova (Puhuja)

1 lokakuuta 2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kustoksena Pirjo Kleemola-Juntusen väitöstilaisuudessa

Timo Koivurova (Ohjaaja)

29 elokuuta 2014

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

European Union and its influence in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja) & Sanjay Chaturvedi (Toinen tekijä)

18 elokuuta 2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Harvard Law School's Arctic Devising Seminar on Arctic Fisheries

Timo Koivurova (Organisoija)

14 elokuuta 2014

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminenTyöpajan, paneelin, session tai tutoriaalin järjestäminen

Associate professor

Timo Koivurova (Arvioija)

24 huhtikuuta 2014

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

International Law Association (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Hallituksen/johtokunnan jäsen)

7 huhtikuuta 2014

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

International Law Association (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

7 huhtikuuta 2014

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Arctic governance - present challenges

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Treaty proposals

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arktinen YVA-projekti

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Do human rights influence our fight against climate change?

Timo Koivurova (Puhuja) & Leena Heinämäki (Toinen tekijä)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

How China has performed as an observer to the Arctic Council

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

International Law Association (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

2014 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

International Union for Conservation of Nature (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

2014 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Lausunto siitä, onko tohtori Robin Warner täyden professuurin arvoinen

Timo Koivurova (Arvioija)

2014

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Mandatory polar code - benefit for Arctic shipping?

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Presentation on recent developments in international environmental law

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Recent developments in international environmental law

Timo Koivurova (Puhuja)

2014

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kansainvälisen oikeuden professorin virka

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

19 syyskuuta 2013

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Norway: Small State, Arctic and Maritime Great Power

Timo Koivurova (Vastaväittäjä)

10 syyskuuta 2013

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Professorin virka

Timo Koivurova (Arvioija)

13 elokuuta 2013

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Määräaikaisen vierailevan professorin viran täyttö,

Timo Koivurova (Arvioija)

10 kesäkuuta 2013

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

State sovereignty and the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

24 toukokuuta 2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

EIA in Lapland

Timo Koivurova (Puhuja)

23 toukokuuta 2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Non-governmental participation in the polar regimes

Timo Koivurova (Puhuja)

6 huhtikuuta 2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Nordic Saami Convention: a model for other regions

Timo Koivurova (Puhuja)

27 helmikuuta 2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic law specialization

Timo Koivurova (Puhuja)

21 helmikuuta 2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic Circle (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Hallituksen/johtokunnan jäsen)

2013 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

Arctic shipping

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Dialectical understanding of progress in Arctic governance

Timo Koivurova (Kutsuttu puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKeynote-esitelmä

Enacting a new mining act for Finland: implications for Sami?

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

European Union and the Arctic - multidimensional relationship

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

EU's role in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

EU strategic environmental assessment consultation

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

International Law Association (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Avustaja)

2013 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

In the Spirit of Rovaniemi process

Timo Koivurova (Organisoija)

2013

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminenKokouksen tai seminaarin järjestelytoimikunnan jäsenyys ja muut luottamustehtävät konferensseissa ja seminaareissa

The making of the legal chapter to the Arctic Human Development Report

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Who or what determines the future of the Arctic?

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Why are multilateral agreements needed to protect the Arctic environment?

Timo Koivurova (Puhuja)

2013

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

EU's legal competence in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

6 joulukuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Ympäristöoikeustutkimus muuttuvassa maailmassa

Timo Koivurova (Puhuja)

4 joulukuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Environmental and strategic environmental assessment - trends and developments

Timo Koivurova (Puhuja)

28 marraskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Global norms in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

23 marraskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arktisen offshore öljy- ja kaasuvarat - valtapeliä, riskejä vai jotain muuta

Timo Koivurova (Puhuja)

19 marraskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Norway: Small State, Arctic and Maritime Great Power? The relationship between Norway and the EU in the High North

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

2 marraskuuta 2012

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Arctic Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

17 lokakuuta 2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

NORIA-NET Arctic expert group (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

16 lokakuuta 2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

NORIA-NET Arctic expert group (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

1 lokakuuta 2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Timo Koivurova (Puhuja)

26 syyskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Indigenous rights versus development projects

Timo Koivurova (Puhuja)

16 syyskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Discipline of international law - its future history

Timo Koivurova (Puhuja)

7 syyskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Tornio river regime: why it was revised?

Timo Koivurova (Puhuja)

28 toukokuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Miten kansainväliset kehityskulut vaikuttavat Barentsin alueella?

Timo Koivurova (Puhuja)

23 huhtikuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Oikeuden merkitys arktisella alueella

Timo Koivurova (Puhuja)

3 huhtikuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arktinen alue ja kansainvälinen oikeus

Timo Koivurova (Puhuja)

30 maaliskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Arctic is warming - can the Arctic Council counter the vast challenges ahead?

Timo Koivurova (Puhuja)

9 maaliskuuta 2012

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK) (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

helmikuuta 20122015

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuusto (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

20122016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysJäsenyys seurassa tai verkostossa

Ihmisoikeuskeskus (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

20122016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Marsafenet (Tapahtuma)

Timo Koivurova (Jäsen)

2012 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Norwegian Research Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

20122016

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä rahoittajaorganisaatiossa

Secretariat of the Pacific Community (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

The Arctic Research Consortium of the United States (ARCUS) (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Hallituksen/johtokunnan jäsen)

20122021

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

University of the Arctic (Uarctic) (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Puheenjohtaja)

20122017

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

Valtioneuvoston asettama Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Tapahtuma)

Timo Koivurova (Jäsen)

2012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Ympäristöministeriö (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

2012 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Professor of law

Timo Koivurova (Arvioija)

6 joulukuuta 2011

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Soft law, hard law and the north-south politics of climate change

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

25 marraskuuta 2011

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Canadian International Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

5 lokakuuta 2011

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Maritime governance challenges in the Arctic

Timo Koivurova (Puhuja)

lokakuuta 2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

The future of the Arctic Council in light of its past

Timo Koivurova (Puhuja)

10 syyskuuta 2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

The impact of Arctic governance in the role of the Danish military in Greenland

Timo Koivurova (Puhuja)

6 syyskuuta 2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Subsidiary body rulings of the Espoo regime (with Neil Craik)

Timo Koivurova (Puhuja)

21 kesäkuuta 2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

The future of Arctic governance

Timo Koivurova (Puhuja)

2 kesäkuuta 2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Lausunto professuurin virkaa varten

Timo Koivurova (Arvioija)

14 tammikuuta 2011

Aktiviteetti: ArviointiProfesuurin hakijoiden arviointi

Arktiset parlamentaarikot (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Avustaja)

2011

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

E3G (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

2011

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Lapin liitto (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Neuvonantaja)

2011

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Saamelaisten kielelliset oikeudet

Timo Koivurova (Ohjaaja)

2011

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

The future of the Svalbard regime in view of the disputed maritime areas

Timo Koivurova (Puhuja)

2011

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

International Union for Conservation of Nature (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

2010 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

International Union for Conservation of Nature, World Commission on Environmental Law (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

2010 → …

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Norwegian Research Council (Ulkoinen yksikkö)

Timo Koivurova (Jäsen)

20082012

Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä rahoittajaorganisaatiossa

From hot air to action?

Timo Koivurova (Esitarkastaja)

2005 → …

Aktiviteetti: ArviointiVäitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toimiminen tai väitöskirjalautakunnan jäsenyys

Palkinnot

2015 Honorable Mention for the article 'Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic'

Koivurova, Timo (Vastaanottaja), Paula Kankaanpää (Vastaanottaja) & Stepien, Adam (Vastaanottaja), 18 syyskuuta 2015

Arktisten alueiden tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettu Nordenskiöld –stipendi 18 000 euroa tutkimusprofessori Timo Koivurovalle ja työryhmälle kaivoslain uudistamistyöhön liittyvään tutkimustyöhön Lapin näkökulmasta

Koivurova, Timo (Vastaanottaja), 2008

ID: 322195