Timo Koivurova

Tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja

Tutkimusintressit

Timo Koivurova on erikoistunut monitieteiseen arktisen oikeuden ja hallinnan problematiikkaan. Hän on johtanut myös laajempaa tutkimusta globaalista oikeudesta (sekä kirjoittanut englanninkielisen kirjan kansainvälisestä ympäristöoikeudesta). Hänen tutkimusalueitaan ovat:

  • Arktisen alueen alkuperäiskansojen (esim. saamelaiset) oikeudellinen asema
  • Ilmastonmuutokseen liittyvä säätely ja politiikka yleensä ja erityisesti arktisella alueella
  • Kaivosteollisuuden säätely
  • Maahanmuutto arktisella alueella
  • Jäämeren avautumiseen liittyvä kansainvälinen oikeus ja politiikka
  • Arktisen neuvoston kehittyminen hallitustenvälisenä foorumina
  • Nopeasti muuttuvat geopoliittiset trendit arktisella alueella, sekä laajasta geopoliittisesta näkökulmasta että erityisesti Kiinan rooli alueella
  • Kansainvälisen arktisen sopimuksen mahdollisuudet

Koivurova on ollut asiantuntijana mukana useissa maailmanlaajuisissa kansainvälisissä prosesseissa arktisella alueella ja kirjoittanut runsaasti julkaisuja yllä mainituista teemoista.

ID: 322195