Timo Koivurova

Tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja

Tutkimusintressit

Tutkimusprofessori, dosentti Koivurova on erikoistunut kansainväliseen ympäristöoikeuteen, erityisesti siihen, miten tämän oikeudenalan säännöt soveltuvat arktisella alueella. Hän puolusti väitöskirjaansa vuonna 2001 Lapin yliopistossa ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) arktisella alueella. Enenevässä määrin hänen tutkimustyönsä on keskittynyt siihen, miten eritasoiset oikeusjärjestykset sääntelevät samoja tilanteita, kansainvälisten ympäristösopimusten tehokkuus, oikeuden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sen seurauksiin sopeutumisessa, EU:n kehittyvä meripolitiikka, alkuperäiskansojen oikeudet, Arktisen alueen hallinnan parantaminen. Hän on toiminut asiantuntijana monissa globaaleissa ja arktisissa kansainvälisissä prosesseissa.

ID: 322195