Tarja Salmela-Leppänen

Muu tieteenala

Hakusanat

  • nukkumisen sosiokulttuurinen tutkimus, kulttuurintutkimus

Tutkimusintressit

Työskentelen parhaillaan tutkijana Lapin yliopistossa Taiteiden tiedekunnassa Teollisen muotoilun tutkimustiimissä. Vastajulkaistu väitöskirjani kiinnittyy kriittisen organisaatiotutkimuksen kentälle, ja sen keskiössä on nukkumisen ja unien rajoja rikkova voma laajentaa ymmärrystämme organisationaalisesta subjektista ja tiedontuotannon tavoista.

ID: 323434