Tarja Salmela-Leppänen

Muu tieteenala

Hakusanat

  • nukkumisen sosiokulttuurinen tutkimus, kulttuurintutkimus

Tutkimusintressit

Työskentelen parhaillaan tutkijana Lapin yliopistossa Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sekä Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutissa (MTI). Loppuvaiheessa olevan, kulttuurintutkimuksellisen väitöskirjani keskiössä on nukkumisen ja nukkuvan ruuliin hämmentävä rooli nykyajan yhteiskunnassa. Toimin tällä hetkellä tutkijana MTI:n Eläimet ja vastuullinen matkailu -hankeessa. Tulevaisuudessa tulen keskittymään entistä syvemmin ei-inhmillisten toimijoiden tutkimukseen, ja tätä kautta yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimukseen. 

ID: 323434