Tanja Äärelä

erityispedagogiikan dosentti

erityispedagogiikan yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

koulukokemukset (perusopetus ja II aste), koulutuksellinen syrjäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät, syrjäytyminen laajemmin yhteiskunnallisesti, eriarvoisuuteen vaikuttaminen, välittävä opettajuus, sairaalapedagogiikka

Opetusintressit

päävastuu erityispedagogiikan perus- ja aineopintokokonaisuuksista, tutkielmien ja opetusharjoitteluiden ohjaus sekä vastuu Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavista erillisistä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (toteutus lv 2019-20 Lapin yliopistossa, lv 2020-21 Oulun yliopistossa)

ID: 345555