Susanna Pääkkölä

Vieraileva tutkija, FM

Muu tieteenala

Tutkimusintressit

Väitöstyön aihe: Lämmönsäätelyvasteet ja turvallisuus talvimatkailupalveluissa
Kylmässä ympäristössä toimiminen on aina haasteellista. Kylmissä olosuhteissa toimivissa poromatkailuyrityksissä ohjelmapalvelujen turvallisuus on osa palvelun laatua ja turvallisuuden varmistaminen tärkeää sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan kannalta. Kylmässä toimimisesta aiheutuvat riskit on syytä tuntea ja ottaa huomioon mm. suunniteltaessa palveluja terveysrajoitteita omaaville erityisasiakkaille. 
  
Lääketieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa havainnoidaan poromatkailuyrityksissä talviohjelmapalveluihin osallistuvia työntekijöitä, palveluja käyttäviä asiakkaita sekä erityisryhmiin kuuluvia palvelun käyttäjiä työssä ja asiakkaina. Työssä kartoitetaan elimistön lämpötasapainoa ohjelmapalveluiden aikana sekä talviohjelmapalveluihin liittyviä riskejä, kuormittavuutta ja työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Fysiologisten mittausten ja kyselyiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää entistä turvallisempien ja laadukkaampien matkailuohjelmapalveluiden suunnittelussa sekä erilaisissa tuotekehitysprosesseissa.

puh. +358 40 484 4297

ID: 319486