1. Alssen, Elizabeth

    Tieteenalat: Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus, Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus
  2. Paloniemi, Hannu

    Tieteenalat: Kirjallisuuden tutkimus