1. Alapuranen, Niina

  Tieteenalat: Aikuiskasvatustiede
 2. Lempiäinen, Kirsti

  Tieteenalat: Nais- ja sukupuolentutkimus, Aikuiskasvatustiede, Sosiologia
 3. Poikela, Sari

  Tieteenalat: Aikuiskasvatustiede
 4. Pyhäjärvi, Markus

  Tieteenalat: Monitieteinen, Filosofia, Aikuiskasvatustiede
 5. Päykkönen, Kirsi

  Tieteenalat: Sosiaalityö, Aikuiskasvatustiede, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet