1. Forbes, Bruce

    Tieteenalat: Geotieteet, Ympäristötiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus
  2. Stark, Sari

    Tieteenalat: Ympäristötiede, Ekologia, evoluutiobiologia, Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia