Tulokset: R

  1. Rantala, Pälvi

    Tieteenalat: Tutkimusmenetelmien tutkimus, Historia ja arkeologia, Sosiologia, Monitieteinen
  2. Rasi, Päivi

    Tieteenalat: Mediakasvatus, Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus, Sosiologia