Tulokset: A

  1. Aikio, Áile

    Tieteenalat: Sosiologia
  2. Alaräisänen, Heli

    Tieteenalat: Sosiologia
  3. Ayonghe, Akonwi

    Tieteenalat: Sosiologia, Sosiaaliantropologia, Matkailututkimus, Muut humanistiset tieteet, Ympäristötiede