1. Braun, Adrian

  Tieteenalat: Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, Kansantaloustiede
 2. Brun, Damien

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu
 3. Brusila-Räsänen, Riitta

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu, Media- ja viestintätieteet
 4. Casi, Corinna

  Tieteenalat: Oikeustiede, Filosofia
 5. Chavez, Gabriel

  Tieteenalat: Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus
 6. Coath, Martin

  Tieteenalat: Kemia, Muu tekniikka, Muu tekniikka
 7. Colley, Ashley

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu
 8. Cornér, Timo

  Tieteenalat: Mediakasvatus
 9. Coutts, Glen

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu