1. Braun, Adrian

  Tieteenalat: Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, Kansantaloustiede
 2. Brusila-Räsänen, Riitta

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu, Media- ja viestintätieteet
 3. Chavez, Gabriel

  Tieteenalat: Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus
 4. Chuffart, Romain

  Tieteenalat: Oikeustiede
 5. Coath, Martin

  Tieteenalat: Kemia, Muu tekniikka, Muu tekniikka
 6. Colley, Ashley

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu
 7. Coutts, Glen

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu
 8. De Bernardi, Cecilia

  Tieteenalat: Matkailututkimus, Historia ja arkeologia, Media- ja viestintätieteet, Kielitieteet
 9. Dudeck, Stephan

  Tieteenalat: Sosiaaliantropologia