Tulokset: A

  1. Autti, Kalle-Tuomas

    Tieteenalat: Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus
  2. Ayonghe, Akonwi

    Tieteenalat: Sosiologia, Sosiaaliantropologia, Matkailututkimus, Muut humanistiset tieteet, Ympäristötiede