Sari Stark

Tutkija

Erikoistutkija

Tutkimusintressit

Tutkin maaperän hiilen ja typen kiertoa tunturiekosysteemeissä keskittyen erityisesti
kasvien muodostamaa kariketta ja maaperän orgaanista ainesta hajottavien
lahottajamikrobien aktiivisuutta sääteleviin tekijöihin. Tutkin muun muassa
ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisiin ekosysteemeihin ja sitä, miten kasvien
ja maaperän vuorovaikutussuhteet vaikuttavat ekosysteemin hiilitaseeseen.

ID: 323844