Ritva Linnakangas

Yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

Tutkimusintressit liittyvät sosiaalipolitiikan alaan, sosiaalityön rakenteellisen toimintaympäristön tutkimukseen ja arviointitutkimukseen. Tutkimusaiheita ovat olleet työelämän riskit (joukkoirtisanominen), työikäisen väestön ja sen erityisten ryhmien osallisuus työhön ja hyvinvointiin sekä (perhe)kuntoutuksen arviointi. Tutkimusotetta luonnehtivat kvantitatiivinen analyysi (rekisteriaineistot), pitkittäisasetelmat ja standardoitujen mittarien käyttö. 

ID: 322754