Piia Kaave

Väitöskirjatutkija

Tieteenala

Hakusanat

  • Ennakoiva sopimusoikeus, Legal design, Pankkisääntely

Tutkimusintressit

Tutkimukseni käsittelee ennakoivan ja proaktiivisen sopimusoikeuden käyttöä pankkien ja yritysten sekä yhteisöjen välisissä luottosuhteissa, pankkisääntelyn ja yleisen taloustilanteen vaikutusta luottosuhteisiin sekä muotoiluajattelua (legal design ja service design) käytännön toimintamenetelminä sopimushallinnan vaatimien muutostarpeiden mahdollistajana.

ID: 2876641