Pieti Tolvanen

Yliopisto-opettaja

Opetusintressit

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikka

Tutkimusintressit

Algebrallisen ajattelun kehittyminen

ID: 319706