Päivi Soppela

Erikoistutkija; FT, dosentti

Yliopistotutkija

Profile photo

Päivi Soppela

Yliopistotutkija

  • Arktinen globaalimuutos

Sähköposti: paivi.soppela(at)ulapland.fi

Puhelin: 040 013 8805

Tutkimusintressit

Päivi Soppela on taustaltaan biologi ja eläintieteilijä (ekologinen fysiologia).

Hänen tutkimuksensa käsittelevät eläinten, ihmisten ja elinkeinojen sopeutumista arktisiin olosuhteisiin ja globaalimuutokseen, mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimukset ovat osallistavia ja yhdistävät tieteellistä tietoa sekä paikallista ja perinteistä tietoa. Viimeaikaiset tutkimukset liittyvät poron sekä naudan ja hevosen alkuperäiskantojen sopeutumiseen arktiseen ympäristöön sekä näihin lajeihin perustuvien elinkeinojen kestävyyteen eri muutoksissa. Hänellä on pitkä kokemus arktisiin kysymyksiin kuten poronhoitoon ja poron biologiaan liittyvästä tutkimuksesta, opetuksesta ja ohjaamisesta. Hän on myös kehittänyt ja koordinoinut monitieteisiä kansainvälisiä tohtorinkoulutusohjelmia.

Pätevyydet

Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala), Oulun yliopisto

… → 2000

Tutkimustuotos

Changes in Mountain Birch Forests and Reindeer Management: Comparing Different Knowledge Systems in Sápmi, Northern Fennoscandia

Forbes, B. C., Turunen, M., Soppela, P., Rasmus, S., Vuojala-Magga, T. & Kitti, H., 7 helmikuuta 2020, julkaisussa : POLAR RECORD. s. 1-15

Elevated resting metabolic rates among female, but not male, reindeer herders from sub-arctic Finland

Ocobock, C., Soppela, P., Turunen, M., Stenbäck, V. & Herzig, K-H., 2020, julkaisussa : AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY.

Millä keinoin poronhoitajat pärjäävät pakkasessa?

Turunen, M., Soppela, P. & Ocobock, C., 2020, julkaisussa : Poromies : Suomen poronjalostusyhdistyksen ja porotalousväeston äänenkannattaja. 2020, 2, s. 60-63

How to increase utilization of the Northern Finncattle’s milk in local production

Soppela, P., Tuomivaara, A-M. & Honkatukia, M., 2019.

Lapinlehmä muutoksen pyörteissä

Soppela, P., 2019, julkaisussa : Raito : maakunnallinen museolehti. 37, s. 13-18

Poronhoitajien energiankulutus erotuksen aikana

Ocobock, C., Soppela, P., Turunen, M., Stenbäck, V. & Herzig, K-H., 2019, julkaisussa : Poromies : Suomen poronjalostusyhdistyksen ja porotalousväeston äänenkannattaja. 86, 5, s. 21-23

Poronhoitajien lepoaineenvaihdunta ja ruskean rasvakudoksen aktivoituminen

Ocobock, C., Soppela, P., Turunen, M., Stenbäck, V. & Herzig, K-H., 2019, julkaisussa : Poromies : Suomen poronjalostusyhdistyksen ja porotalousväeston äänenkannattaja. 86, 6, s. 36-39

Arctic Ark: Human-Animal adaptations to the Arctic environment: natural and folk selection practices: Project exhibition

Soppela, P., joulukuuta 2018

“Cows as reindeer”: a multidisciplinary account of human-animal adaptation to the Arctic North

Mazzullo, N. & Soppela, P., 2018.

Looking to Lapland's past for a sustainable food source

Soppela, P. M., 2018, julkaisussa : The Circle : WWF magazine. 2018, 2, s. 18-20

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen

Soppela, P. M., Tuomivaara, A-M. & Honkatukia, M., 2018, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 62 s. (Arktisen keskuksen tiedotteita; Nro 63).

Poronkello kilkattaa Lapin yliopistossa

Soppela, P. M. & Turunen, M., 2018, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 39, 1, s. 9

Three Arctic horse breeds: Comparing adaptation and preservation strategies in Arctic husbandry in Finnish Lapland, Mezen and Sakha

Dudeck, S. J., Stammler, F., Mazzullo, N., Soppela, P. M., Ivanova, A. & Konstantinov, V., 2018, Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы: сборник научных трудов по материалам II Всерос-сийской научно-практической конференции с международным уча-стием, 22 июня 2018 г., г. Мезень. Архангельск: Архангельский НИИСХ Юрьева И.Б, s. 82-91 10 s.

Tuotteita ja tarinoita lapinlehmästä

Soppela, P. & Tuomivaara, A-M., 2018, Makumatkalla Lapissa: Ideoita paikallisen ruokaperiunteen hyödyntämiseen matkailussa. Hirvaskari, M., Ilola, H., Saari, R. & Tapaninen, M. (toim.). Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 69-73 (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset; Nro 5/2018).

Adaptation options

Hovelsrud, G. K., Amundsen, H., Dannevig, H., Keskitalo, C. H., Nikitina, E., Tennberg, M., Corell, R., Karlsson, M., Kauppi, S., Maynard, N., Mettiäinen, I., Nikula, I., Poussenkova, N., Risvoll, C., Rybråten, S., Soppela, P., Turunen, M. & Valeeva, V., 2017, Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the Barents Area. Oslo: Arctic monitoring and assessment programme, s. 219-252

Barentsin alue muuttuu: miten Suomi sopeutuu?

Tennberg, M. (toim.), Emelyanova, A. (toim.), Eriksen, H. (toim.), Haapala, J. (toim.), Hannukkala, A. (toim.), Jaakkola, J. J. K. (toim.), Jouttijärvi, T. (toim.), Jylhä, K. (toim.), Kauppi, S. (toim.), Kietäväinen, A. (toim.), Korhonen, H., Korhonen, M. (toim.), Luomaranta, A. (toim.), Magga, R. (toim.), Mettiäinen, I. (toim.), Näkkäläjärvi, K. (toim.), Pilli-Sihvola, K. (toim.), Rautio, A. (toim.), Rautio, P. (toim.), Silvo, K. (toim.), Soppela, P. (toim.), Turunen, M. (toim.), Tuulentie, S. (toim.) & Vihma, T. (toim.), 2017, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 171 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Painos 31/2017).

Sopeutuuko porotalous kasautuvien muutosten paineessa? Does reindeer husbandry adapt for the pressures of cumulating changes?

Soppela, P. M. & Turunen, M., 2017, Barentsin alue muuttuu: miten Suomi sopeutuu?. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, s. 68-85 (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Nro 31).

Status of the natural and human environments

Eide, W., Keskitalo, C. H., Kovacs, K. M., Ingvaldsen, R. B., Petrov, A. N., Pettersson, M., SolBär, L., Anisimova, N., Arbo, P., Avango, D., Axelsson, P., Benestad, R., Dalpadado, P., Dolgov, A., Eklund, N., Eriksen, E., Forsius, M., Frie, A. K., Hannukkala, A., Hansen, J. R., Isaksen, K., Johannesen, E., Jørgensen, L. L., Hossain, K., Kietäväinen, A., Knutsen, T., Korneev, O., Lajus, D., Lehtonen, K., Ljubin, P., Lyubin, P., Łuszczuk, M., Müller, D., Orlova, E., Østreng, W., Ottersen, G., Patin, S., Pavlov, V., Pettersson, Ö., Ravna, Ø., Roberts, P., Skjoldal, H. R., Skold, P., Soppela, P., Stępień, A., Stjernström, O., Vihervaara, P., van Oort, B., von Quillefeldt, C. & Warde, P., 2017, Adaptation Actions for a Changing Arctic: perspectives from the Barents Area. Oslo: Arctic monitoring and assessment programme, s. 5-46

The Northern Finncattle – the cow that almost disappeared: Arctic adaptation, folk selection and state politics

Soppela, P. & Mazzullo, N., 2017.

The Arctic Ark: Reindeer, Northern Finncattle and Finnhorse: Accounts and stories about human-animal relations in Finnish Lapland

Mazzullo, N. & Soppela, P., 2016.

2nd Nordic NJF Seminar on Reindeer Husbandry Research “Reindeer herding and land use management – Nordic perspectives”

Soppela, P. M., 2015, julkaisussa : Rangifer. 35, 1, s. 33-38

Human Thermal Responses in Cold During Reindeer Safaris. Arctic Frontiers, Tromso, Norway 22.-24.1.2014

Pääkkölä, S., Rissanen, S., Rintamäki, H. & Soppela, P. M., 23 tammikuuta 2014.

Ajankohtaisia kysymyksiä poronhoidossa ja maankäytössä

Soppela, P. & Kumpula, J., 2014, julkaisussa : Poromies. 81, 6, s. 20-21

Arktis-tohtoreita 10 vuotta

Soppela, P. & Kankaanpää, P., 2014, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 35, 3, s. 32-33

Preface

Forbes, B. C., Mettiäinen, I., Stammler-Gossmann, A., Soppela, P. & Kankaanpää, P., 2013, Reconstructing change and resilience in environmental and social conditions - what can we learn from the past for the future : 11th Annual Seminar of the ARKTIS Arctic Doctoral Programme: abstract book : Arctic Centre, Rovaniemi 4-5th April 2013. Tanaka, M., Mettiäinen, I. & Soppela, P. (toim.). 2013 toim. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, s. 5-6

Reconstructing change and resilience in environmental and social conditions : what can we learn from the past for the future? abstract book

Tanaka, M. (toim.), Mettiäinen, I. (toim.) & Soppela, P. (toim.), 2013, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 72 s.

Response of reindeer herding to ecological uncertainties. A case study: Winter moth outbreaks in the Kaldoaivi reindeer herding district in the Finnish Sapmi.

Helander-Renvall, E. M., Soppela, P. M. & Tanaka, M., 2013.

Cool Tourist Experiences. The 3rd Barents Occupational Health Workshop, Oulu 9-11.10.2012

Pääkkölä, S., Rintamäki, H., Rissanen, S. & Soppela, P. M., lokakuuta 2012.

Preface

Soppela, P., Kankaanpää, P., Jokimäki, J. & Mettiäinen, I., 2012, Science-policy interface - societal impacts of arctic research : Tenth Annual Seminar of the ARKTIS Arctic Doctoral Programme: abstract book : Arctic Centre, Rovaniemi 15-16th March 2012. Stepien, A., Mettiäinen, I. & Soppela, I. (toim.). 2012 toim. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, s. 5-6

Science-policy interface - societal impacts of arctic research: abstract book : the 10th Annual Seminar of the Arktis Arctic Doctoral Programme and the Final Seminar of the project "Knowledge in environmental planning and decision-making" (2010-2012) : 15-16th March 2012 Rovaniemi, Finland

Stępień, A., Soppela, P. & Mettiäinen, I., 2012, Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 67 s.

Local knowledge and participatory research in the Arctic: abstract book

Mettiäinen, I. (toim.), Soppela, P. (toim.) & Pääkkölä, S. (toim.), 2011, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

Tourism in Cold – Arctic Challenge

Pääkkölä, S., Rintamäki, H., Rissanen, S. & Soppela, P. M., 2011.

Thermal Responses and Safety in Winter Tourism Services Provided by Reindeer Herders. II Barents Occupational Health Workshop Tromso, Norway 27-29.10.2010

Pääkkölä, S., Rintamäki, H., Rissanen, S. & Soppela, P. M., 28 lokakuuta 2010.

Encountering the Changing Barents - Research Challenges and Opportunities

Fryer, P. (toim.), Brown-Leonardi, C. (toim.) & Soppela, P. (toim.), 2010, Rovaniemi, Finland: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. (Arctic Centre Reports, Painos 54).

The changing Barents Region: challenges and opportunities for researchers

Soppela, P. M., Brown-Leonardi, C., Fryer, P. & Kankaanpää, P. M., 2010, Encountering the changing Barents : research challenges and opportunities. Fryer, P., Brown-Leonardi, C. & Soppela, P. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Vuosikerta 54. s. 11-23 (Arctic Centre Reports, Painos 54).

Vaikuttaako ilmastonmuutos poron ravintokasvien laatuun ja saatavuuteen?

Turunen, M., Soppela, P. M. & Martz, F., 2010, julkaisussa : SUOMEN RIISTA. 56, s. 71-84

Does climate change influence the availability and quality of reindeer forage plants?

Turunen, M., Soppela, P., Kinnunen, H., Sutinen, M. -L. & Martz, F., kesäkuuta 2009, julkaisussa : POLAR BIOLOGY. 32, 6, s. 813-832 20 s.

The energetic aspects of migration in northern ungulates, the caribou and reindeer (Rangifer tarandus)

Soppela, P., 2009, 4th CPB Meeting in Africa: Mara 2008. “Molecules to migration: The pressures of life”. Morris, S. & Vosloo, A. (toim.). 2009 toim. Bologna: Medimond, s. 533-550

Towards an integrated understanding of industrialization and climate change in social-ecological systems of the North: abstract book

Soppela, P. (toim.), Ovaskainen, S. (toim.) & Hasanat, M. W. (toim.), 2009, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

The effects of wintertime undernutrition on plasma leptin and insulin levels in an arctic ruminant, the reindeer

Soppela, P., Saarela, S., Heiskari, U. & Nieminen, M., 1 huhtikuuta 2008, julkaisussa : Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology. 149, 4, s. 613-621

Afrikan taivaan alla Masai Marassa

Soppela, P., 2008, julkaisussa : Tieteessä tapahtuu. 26, 7, s. 45 - 47

Barents Euro-Arctic cooperation: administrators meet scientists: abstract book

Soppela, P. (toim.), Gandikota, V. (toim.) & Walter, S. (toim.), 2008, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 40 s.

Lapin korkeakouluilta yhteinen kansainvälinen porokurssi: opiskelijoille aitoa tietoa porosta ja porotaloudesta

Soppela, P., Maijala, V. & Sironen, T., 2008, julkaisussa : Poromies. 75, 6, s. 6 - 7

Poron kesälaidunkasvit ja ultravioletti (UV) -säteily

Soppela, P., Turunen, M., Forbes, B., Magga, H., Aikio, P., Sutinen, M-L., Lakkala, K. & Uhlig, C., 2007, julkaisussa : Poromies. 74, 1, s. 44 - 46

The chemical response of reindeer summer pasture plants in a subarctic peatland to ultraviolet (UV) radiation

Soppela, P., Turunen, M., Forbes, B. C., Aikio, P., Magga, H., Sutinen, M-L., Lakkala, K. & Uhlig, C., 2006, Reindeer management in northernmost Europe. Berlin: Springer, s. 199-216

Examining rapid environmental, social and cultural changes in the North: third annual seminar of the Arctic Graduate School, Arktis : 16-17th of May 2005, Seitaranta, Rovaniemi, Finland : abstract book

Soppela, P. (toim.), Albert, R-L. (toim.) & Lindroth, M. (toim.), 2005, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 36 s.

Poron maidontuoton ja vasojen energiankulutuksen määrittäminen kaksoisleimatun veden avulla: Loppuraportti

Soppela, P. & Pohjola, S., 2005, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 30 s.

Väitös poron ja saksanhirven lihasta Ruotsissa

Soppela, P., 2005, julkaisussa : Poromies. 72, 4, s. 22-23, 25

Tutkijakoulu rakentaa tukiverkostoa: arktisen osaajia rajoja ylittäen

Järvinen, E. I. & Soppela, P., 29 huhtikuuta 2004, julkaisussa : Lapin kansa.

Arktis-tutkijakoulu pohti rajojen ylittämistä

Soppela, P., 2004, julkaisussa : Kide. 26, 4, s. 25-26

Crossing borders: lessons of doing research across disciplines, cultures and national borders: abstract book

Soppela, P. (toim.), Albert, R-L. (toim.), Flöjt, M. (toim.), Forrest, S. (toim.), Lindroth, M. (toim.), Valkonen, S. (toim.) & Wera, R. (toim.), 2004, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 36 s.

Poron rasvat ja kunto: Selvitys tutkimushankkeen tulosten soveltamismahdollisuuksista

Soppela, P., 2004, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 50 s. (Arktisen keskuksen tiedotteita; Nro 43).

Tutkija Paulo Susiluodon muistolle: In memoriam

Flöjt, M., Koivurova, T. & Soppela, P., 2004, julkaisussa : Kide. 26, 7, s. 45

Social and environmental impacts of modernization and global change in the Arctic: First Annual Seminar of the Arctic Graduate School, ARKTIS : abstract book : Arctic Centre, Rovaniemi 14-15 April 2003

Soppela, P. (toim.), 2003, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 30 s.

Effect of moderate wintertime undernutrition on fatty acid composition of adipose tissues of reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.)

Soppela, P. & Nieminen, M., 27 toukokuuta 2002, julkaisussa : Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology. 132, 2, s. 403-409

ARKTIS - tutkijakoulu aloittaa toimintansa

Soppela, P., 2002, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 6, s. 5

Reindeer as a keystone species in the north: biological, cultural and socio-economic aspects : proceedings of the 1st CAES PhD course, 1-15 September 2000, northern Finland, Finnmark, Norway, and Kola Peninsula, Russia

Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies, 2002, [Rovaniemi]: CAES. 156 s. (Arctic Centre Reports, Painos 38).

The effect of wintertime undernutrition on the fatty acid composition of leg bone marrow fats in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.)

Soppela, P. & Nieminen, M., 27 helmikuuta 2001, julkaisussa : Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology. 128, 1, s. 63-72

Poron kunto, eri kudosrasvojen rasvahappokoostumus ja ruhon rasvojen laatu: tutkimusohjelman loppuraportti

Soppela, P., 2001, Rovaniemi: Lapin yliopisto, Arktinen keskus. 35 s. (Arktisen keskuksen tiedotteita, Painos 34).

Fats as indicators of physiological constraints in newborn and young reindeer: Rangifer tarandus tarandus L

Soppela, P., 2000, Oulu: Oulun yliopisto.

Kulttuurin aineelliset perustarpeet: ravinto, vaatetus, liikkuminen, tietotaito, asumukset

Pennanen, J., Soppela, P., Näkkäläjärvi, K., Paadar, I. & Carpelan, C., 2000, Siiddastallan : siidoista kyliin. Oulu: Pohjoinen, s. 88-135

The effects of a prolonged undernutrition on serum lipids and fatty acid composition of reindeer calves during winter and spring

Soppela, P., Heiskari, U., Nieminen, M., Salminen, I., Sankari, S. & Kindahl, H., 2000, julkaisussa : Acta Physiologica Scandinavica. 168, 2, s. 337-350 14 s.

The effects of wintertime undernutrition on haematological and serum biochemical characteristics in reindeer calves

Heiskari, U., Soppela, P., Nieminen, M., Sankari, S. & Syrjälä-Qvist, L., 1999, julkaisussa : Rangifer. 4, s. 36

Polyunsaturated fatty acids in serum lipids of reindeer during the close postnatal period

Soppela, P. & Nieminen, M., 1998, julkaisussa : JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B: BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND ENVIRONMENTALPHYSIOLOGY. 168, 8, s. 581-590 10 s.

Poron kunto ja rasvat

Soppela, P., 1998, julkaisussa : Poromies. 65, 4-5, s. 28-29

Veren rasvahappokoostumus poronvasalla

Soppela, P. & Nieminen, M., 1997, julkaisussa : Poromies. 64, 4-5, s. 42-43

Poron rasvat ja niiden rasvahappokoostumus

Soppela, P., 1995, julkaisussa : Poromies. 62, 4-5, s. 19-20

Poron sopeutuminen kylmyyteen - ekologin toiveuni?

Soppela, P., 1995, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 2, s. 18-19

Poron vuodenajat

Soppela, P., 1995, julkaisussa : Raito : maakunnallinen museolehti. 13, 2, s. 11-15

Ruskea rasva elimistön villapaita

Soppela, P., 1993, julkaisussa : Tiede 2000. 13, 1

Serum fatty acid composition in reindeer calves during peak suckling period

Soppela, P., Nieminen, M. & Moilanen, T., 1993, julkaisussa : Rangifer. 13, 2, s. 127-128

Localization, cellular morhpology and respiratory capacity of "brown" adipose tissue in newborn reindeer

Soppela, P., Sormunen, R., Saarela, S., Huttunen, P. & Nieminen, M., 1992, julkaisussa : Comparative biochemistry and physiology. 101, 2

Localization, cellular morphology and respiratory capacity of "brown" adipose tissue in newborn reindeer

Soppela, P., Sormunen, R., Saarela, S., Huttunen, P. & Nieminen, M., 1992, julkaisussa : Comparative biochemistry and physiology. 101, 2, s. 281-293

Poro pärjää pakkasella

Soppela, P., 1992, julkaisussa : Tiede 2000. 12, 8, s. 26-29

Brown fat-specific mitochondrial uncoupling protein in adipose tissues of newborn reindeer

Soppela, P., Nieminen, M., Saarela, S., Keith, J. S., Morrison, J. N., MacFarlane, F. & Trayhurn, P., 1991, julkaisussa : AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY : ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM. 206, 6, s. 1229-1234

Poron elämisen ehtoja tutkimassa

Soppela, P., 1991, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 4, s. 16-17

Poron maidontuottoa tutkitaan

Soppela, P., 1991, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 1, s. 19

Päivä porosta ja ympäristöstä

Soppela, P., 1991, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti. 6, s. 27

Development of uncoupling protein in adipose tissues of reindeer

Soppela, P., Nieminen, M., Saarela, S., Keith, J. S., Morrison, J. N. & Trayhurn, P., 1990, julkaisussa : BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS. 18, 6, s. 1270-1271

Rehun valkuaispitoisuus lisää poron vedenottoa ja sen energiakustannuksia talvella

Soppela, P., Nieminen, M. & Saarela, S., 1989, julkaisussa : Poromies. 56, 6, s. 8-13

Porojen ruokintakokeet Kaamasen koetarhassa talvella 1985

Nieminen, M. & Soppela, P., 1988, julkaisussa : Poromies. 55, 5, s. 10-14

The influence of ambient temperature on metabolism and body temperature of newborn and growing reindeer calves (Rangifer tarandus tarandus L.)

Soppela, P., Nieminen, M., Saarela, S. & Hissa, R., 1986, julkaisussa : Comparative biochemistry and physiology. 83, 2, s. 371-386

Hirvieläinten lämpötalous

Soppela, P. & Nieminen, M., 1985, julkaisussa : SUOMEN RIISTA. 32, s. 57-73

Kuumuus rasittaa poronvasoja

Soppela, P., Nieminen, M., Saarela, S. & Hissa, R., 1984, julkaisussa : Poromies. 51, 6, s. 8-12

Aktiviteetit

“Cows as reindeer”- an interdisciplinary account of human-animal adaptation to the Arctic North

Nuccio Mazzullo (Puhuja), Päivi Soppela (Toinen tekijä)
13 maaliskuuta 2019

The Northern Finncattle – the cow that almost disappeared. Arctic adaptation, folk strategies and state politics.

Päivi Soppela (Puhuja), Nuccio Mazzullo (Toinen tekijä)
13 maaliskuuta 2019

Circumpolar Agricultural Association (Ulkoinen yksikkö)

Päivi Soppela (Hallituksen/johtokunnan jäsen)
2019 → …

The Northern Finncattle – the cow that almost disappeared. Arctic adaptation, folk strategies and state politics.

Päivi Soppela (Puhuja), Nuccio Mazzullo (Toinen tekijä)
12 joulukuuta 2018

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen. Kartoitushankkeen tulokset.

Päivi Soppela (Puhuja)
22 helmikuuta 2018

Circumpolar Agriculture Conference

Päivi Soppela (Puheenjohtaja)
20182019

A cow with strong identity and sustainability – Northern Finncattle and utilization of its milk in local production (Lappari project).

Päivi Soppela (Puhuja), Anne-Maija Tuomivaara (Toinen tekijä), Mervi Honkatukia (Toinen tekijä)
15 marraskuuta 2017

Icelandic cattle farms, small dairies and agrotourism enterprises

Päivi Soppela (Vieraileva tutkija)
18 syyskuuta 201722 syyskuuta 2017

Matis

Päivi Soppela (Vieraileva tutkija)
18 syyskuuta 201722 syyskuuta 2017

The Agricultural University of Iceland, Hvannerøy

Päivi Soppela (Vieraileva tutkija)
18 syyskuuta 201722 syyskuuta 2017

The Icelandic Agricultural Advisory Centre, Sellfoss

Päivi Soppela (Vieraileva tutkija)
18 syyskuuta 201722 syyskuuta 2017

Folk strategies and state politics: The cow that almost disappeared

Päivi Soppela (Puhuja), Nuccio Mazzullo (Toinen tekijä)
11 syyskuuta 2017

LAPPARI – Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen

Päivi Soppela (Kutsuttu puhuja), Anne-Maija Tuomivaara (Toinen tekijä)
1 syyskuuta 2017

“Cows as reindeer” - a multidisciplinary account of human-animal adaptation to the Arctic North (Arctic Ark)

Nuccio Mazzullo (Puhuja), Päivi Soppela (Toinen tekijä)
12 kesäkuuta 2017

Pohjoissuomenkarjan omaleimaisuuden hyödyntäminen

Päivi Soppela (Kutsuttu puhuja), Anne-Maija Tuomivaara (Kutsuttu puhuja)
16 toukokuuta 2017

Human-animal adaptations to the Arctic environment: natural and folk selection practices – A Lapland view.

Päivi Soppela (Puhuja), Juha Kantanen (Toinen tekijä), Florian Stammler (Toinen tekijä), Nuccio Mazzullo (Toinen tekijä), Anna Stammler-Gossmann (Toinen tekijä), Nasser Ghanem (Toinen tekijä), Jaana Peippo (Toinen tekijä), Tiina Reilas (Toinen tekijä), Ilma Tapio (Toinen tekijä), Mervi Honkatukia (Toinen tekijä)
6 lokakuuta 20168 lokakuuta 2016

Circumpolar Agricultural Association (Ulkoinen yksikkö)

Päivi Soppela (Puheenjohtaja)
20162019

Human-animal adaptations to the Arctic environment.

Päivi Soppela (Puhuja), Mervi Honkatukia (Puhuja), Heli Lindeberg (Toinen tekijä)
2 marraskuuta 2015

Rangifer (Lehti)

Päivi Maarit Soppela (Toimituskunnan jäsen)
2010 → …

Rangifer (Lehti)

Päivi Soppela (Toimituskunnan jäsen)
2010 → …

Adaptaatiobiologian dosentti (Oulun yo)

Päivi Soppela (Dosentti)
2005

Palkinnot

Pronssinen ansiomerkki 15 vuoden palveluksesta

Päivi Soppela (Vastaanottaja), 1 maaliskuuta 2011

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Päivi Soppela (Vastaanottaja), 6 joulukuuta 2019

Lehdistö/media

10th Circumpolar Agriculture Conference

Päivi Soppela

20.03.201928.03.2019

2 kohdetta/ Medianäkyvyys

Lapinlehmäkannan elvyttäminen

Päivi Soppela & Anne-Maija Tuomivaara

16.05.201727.05.2019

4 kohdetta/ Medianäkyvyys, 1 Sosiaalisen median aktiviteetti

Myönnöt

10th Circumpolar CAC: Luonnonvarakeskus

Soppela, P. & Tulppo, P.

Natural Resources Institute Finland (Luke)

15.03.201831.03.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.03.2018

10th Circumpolar CAC: MMM

Soppela, P. & Tulppo, P.

Maa- ja metsätalousministeriö

15.03.201831.03.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.03.2018

10th Circumpolar CAC: Muut rahoittajat

Soppela, P. & Tulppo, P.

Useita kotimaisia yrityksiä

15.03.201831.03.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.03.2018

10th Circumpolar CAC: Osallistumismaksut

Soppela, P. & Tulppo, P.

Lapin yliopisto

15.03.201831.03.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.03.2018

10th Circumpolar CAC: TSV

Tulppo, P. & Soppela, P.

Tieteellisten seurain valtuuskunta

15.03.201831.03.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 15.03.2018

Lapinlehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu) / Maaseuturahasto

Soppela, P.

Euroopan maaseuturahasto / European Agricultural Fund for Rural Development: 147 950,00 €

01.02.201831.08.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.02.2018

LAPPARIKOULU: Lapinlehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu) / Yksityinen rahoitus

Soppela, P.

Mukana olevat yritykset: 16 438,00 €

01.02.201831.08.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.02.2018

Lapinlehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu) / Yritykset

Soppela, P.

Useita kotimaisia yrityksiä: 1 900,00 €

01.02.201831.08.2019

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.02.2018

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen - (LAPPARI-kartoitushanke) / Maaseuturahasto

Soppela, P.

Euroopan maaseuturahasto / European Agricultural Fund for Rural Development: 89 084,00 €

01.02.201724.01.2018

Rahoituksen myöntöpäivämäärä: 01.02.2017

Projektit

CAC: 10th Circumpolar Agriculture Conferense New thinking about local agriculture in the circumpolar Arctic

Soppela, P. & Tulppo, P.

Useita kotimaisia yrityksiä, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Lapin yliopisto, Natural Resources Institute Finland (Luke), Maa- ja metsätalousministeriö

15.03.201831.05.2019

VNK-AACA: Adaptation actions for a changing climate (AACA)

Tennberg, M., Soppela, P., Nikula, I., Turunen, M. & Mettiäinen, I.

Liikenne- ja viestintäministeriö

01.11.201431.12.2016

ARC-ARK: Arktinen arkki. Ihmisten ja eläinten sopeutuminen arktiseen ympäristöön: luonnon ja kansan suorittama valinta

Stammler, F., Stammler-Gossmann, A., Mazzullo, N., Soppela, P., Dudeck, S., Loovers, P. & Landerer, E.

Suomen Akatemia

01.01.201531.12.2018

ARKTIS: ARKTIS-tutkijakoulu

Kankaanpää, P., Soppela, P., Mettiäinen, I. & Sinisalo, A.

01.01.200331.12.2013

Domestication in Action:Tracing archaelogical markers of human animal interaction. WP: Multiple dimensions of using rendeer as a draught animal

Salmi, A., Soppela, P., Kynkäänniemi, S. & Wallen, H.

01.01.201931.12.2022

Lapin lehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu)

Soppela, P. & Tuomivaara, A.

Useita kotimaisia yrityksiä

01.02.201831.10.2019

Lapinlehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu)

Soppela, P. & Tuomivaara, A.

Mukana olevat yritykset, Euroopan maaseuturahasto / European Agricultural Fund for Rural Development

01.02.201831.10.2019

Lämmönsäätelyvasteet ja turvallisuus matkailuohjelmapalveluissa. Väitöskirjatutkimus.

Pääkkölä, S., Soppela, P., Rintamäki, H. & Rissanen, S.

01.01.201031.12.2013

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen - (LAPPARI-kartoitushanke)

Soppela, P., Tuomivaara, A. & Honkatukia, M.

Euroopan maaseuturahasto / European Agricultural Fund for Rural Development

01.02.201728.02.2018

The metabolic cost of living among reindeer herders of Northern Finland

Turunen, M., Soppela, P., Herzig, K. & Ocobook, C.

01.01.201831.12.2019

ID: 320189