Outi Rantala

Tutkimusintressit

Tutkimusintressini kohdistuvat ympäristön huomioivaan matkailukehittämiseen Arktisilla alueilla, yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen ja luontomatkailututkimukseen, etnografisiin tutkimusmenetelmiin sekä posthumanistiseen käytäntöteoriaan. Tarkastelen parhaillani matkailututkimuksen ja arkkitehtuurin välisiä rajapintoja sekä luonnossa liikkumisen rytmejä.

ID: 321241