Outi Kugapi

Projektipäällikkö

Projektisuunnittelija

Tutkimusintressit

Olen kiinnostunut matkailijan kokemuksesta käsityömatkailussa, erityisesti autoetnografisten kokemusteni kautta. Tutkin matkailijan kokemusten muodostumista, kun käsitöitä tehdään itse osana matka-aktiviteetteja, sekä niiden kytköstä matkakohteeseen kotiin palattaessa. Erityisesti minua innostaa Merleay-Pontyn ruumiinfilosofiset näkökulmat ja niiden kytkökset käsitöiden tekemiseen. 

Tällä hetkellä työskentelen MTI:llä kahdessa eri hankkeessa. ARCTISEN (NPA) keskittyy kulttuurisensitiivisen matkailun kehittämiseen arktisella alueella ja Lapista käsin (ESR) puolestaan käsityömatkailuun Lapin alueella. Töiden ohella harjoitan aktiivisesti käsitöiden tekemistä aina kun vain voin. Käsityöt ovat siis intohimoni, niin tutkijana kuin yksityisenä henkilönäkin. 

ID: 344754