Osmo Rätti

Tutkimusvararehtori, yliopistotutkija

Hakusanat

  • Populaatioekologia, Metsäkanalinnut, Loiset, Genetiikka, Virus, Elinympäristön pirstoutuminen, Metsästys

Tutkimusintressit

  • Metsäkanalintujen kannanvaihteluiden syyt    
  • Metsäkanalintukantojen kestävä metsästysverotus
  • Loisen, väli-isännän ja isännän väliset vuorovaikutukset
  • Elinympäristön pirstoutumisen vaikutus metsäkanalintujen populaatiogenetiikkaan
  • Virusten epidemiologia linnuissa

ID: 322629