Olli Koskela

Väitöskirjatutkija

Tieteenala

Muu tieteenala

Tutkimusintressit

Filosofian historia, erityisesti uuden ajan filosofia. Immanuel Kantin filosofia ja G.W Leibnizin filosofia. G.W Leibnizin filosofia, I. Kantin filosofia. 1600- ja 1700-luvun vapauden filosofia. Metafysiikka, tietoteoria ja tieteenfilosofia.

Opetusintressit

Tieteenfilosofia, filosofian historia, logiikka ja argumentaatio.

ID: 585199