Mirva Lohiniva-Kerkelä

apulaisprofessori

Tutkimustuotokset

 1. 2019
 2. Julkaistu

  Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

  Kuusikko, K., Lindroos, M. & Lohiniva-Kerkelä, M., 27 toukokuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 267 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2019:40)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 3. 2018
 4. Julkaistu

  Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nykytilaa ja uudistamistarpeita koskeva selvitys

  Kinnunen, M., Lohiniva-Kerkelä, H. M. & Mäkäräinen, H., 2 helmikuuta 2018, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 124 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; nro 2018:2)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 5. Julkaistu

  Lapsi terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2018, Lapsen oikeudet terveydenhuollossa. Hakalehto, S. & Pahlman, I. (toim.). Helsingin seudun kauppakamari;CC Lakimiesliiton kustannus, s. 220-244

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 6. Julkaistu

  Reilu peli? oikeudenmukaisuudella on monet kasvot

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2018, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 39, 3, s. 9

  Tutkimustuotos: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliYleistajuinen

 7. 2017
 8. Julkaistu

  Matkailuoikeus

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2017, Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Edelheim, J. & Ilola, H. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press, s. 193-197 30

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

 9. Julkaistu

  Potentiaalisesti tappava parisuhde? erotilanteen uhkaavuus ja uhrien suojaamisen edellytykset sukupuolistuneen väkivallan viitekehyksessä

  Nikupeteri, A., Lappi, C. J., Lohiniva-Kerkelä, H. M., Kauppi, A. J. & Laitinen, M., 2017, julkaisussa : OIKEUS. 46, 3, s. 290-309 20 s.

  Tutkimustuotos: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  Salassapito- ja ilmoitusvelvollisuus lähisuhdeväkivallasta

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2017, Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Niemi, J., Kainulainen, H. & Honkatukia, P. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 156-176 20 s.

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

 11. 2016
 12. Julkaistu

  Yksilön oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja toteutettaessa

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2016, Oikeus tänään. Niemi, M-L. (toim.). 4. uudistettu painos toim. Rovaniemi: Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Vuosikerta 2. s. 363-388 (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C; nro 64).

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 13. 2015
 14. Julkaistu

  Johdanto

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2015, Terveysoikeus. Lehtonen, L., Lohiniva-Kerkelä, M. & Pahlman, I. (toim.). 1. toim. TALENTUM, s. 19-37

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 15. Julkaistu

  Potilaan oikeudet

  Lohiniva-Kerkelä, H. M., 2015, Terveysoikeus. Lehtonen, L., Lohiniva-Kerkelä, M. & Pahlman, I. (toim.). TALENTUM, s. 161-189

  Tutkimustuotos: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

Edellinen 1 2 3 4 Seuraava

ID: 320522