Minni Haanpää

Yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

Tutkimusintressejäni ovat elämykset matkailun ja tapahtumien konteksteissa, affektit, yhteistuottajuus (co-creation), inklusiivinen matkailu sekä etnografiset menetelmät, erityisesti videografia ja autoetnografia. Käynnissä oleva tutkimukseni tarkastelee matkailua sosiaalisen muutoksen mahdollisuutena pohjoismaisessa urbaanissa ympäristössä sekä teknologiavälitteisiä matkakokemuksia. Aiempia tutkimusaiheitani ovat olleet esimerkiksi tapahtumien yhteistuottajuus, matkailun korkeakoulutuksen pedagogiikka, matkailu työnä sekä  eläinten hyvinvointi ja eettinen kuluttajuus matkailussa.

ID: 319500