Minna Turunen

Yliopistotutkija

Muu tieteenala

Hakusanat

  • globaalimuutos, ilmastonmuutos, sää, subarktinen, boreaalinen, biologia, kasvitiede, luontaiselinkeinot, poronhoito, paikallinen tieto, perinteinen tieto, alkuperäiskansojen tieto

Tutkimusintressit

Erikoistutkija Minna Turunen on taustaltaan biologi ja kasvitieteilijä (ekologinen kasvitiede). Hänen tutkimuksensa ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet monitieteisiä,  käsittäen paitsi mm. biologisen, antropologisen ja geofysikaalisen tiedon yhdistämisen, myös  paikallisten asukkaiden, kuten poronhoitajien näkökulman. Nämä tutkimukset ovat keskittyneet mm. ilmastomuutoksen vaikutuksiin porolaitumiin ja poronhoitotyöhön, sekä poronhoitajien sopeutumisstrategioihin ilmaston, ympäristön ja sosioekonomisten tekijöiden  muutoksesta seuranneisiin kumulatiivisiin yhteisvaikutuksiin.

Suurin osa hänen aiemmista tutkimuksistaan on käsitellyt globaalimuutoksen vaikutuksia boreaaliseen ja subarktiseen kasvillisuuteen Pohjois-Fennoskandiassa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kokeellisista kenttätutkimuksista, jotka ovat liittyneet metsä- ja suokasvillisuuden ekofysiologisiin vasteisiin, sopeutumiseen ja puolustusmekanismeihin muuttuvassa ympäristössä.

ID: 322587