Minna Körkkö

Väitöskirjatutkija

Hakusanat

  • opettajankoulutus

Muu kielitaito

englanti, ruotsi, saksa

Tutkimusintressit

opettajankoulutus, opetusharjoittelu, ammatillinen kehittyminen, reflektio, lasten, nuorten ja aikuisten koulutus

Tutkimusintressit

Tutkimukselliset mielenkiinnonkohteeni liittyvät tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen, opettajaopiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen, käyttöteorioihin, reflektioon sekä lasten, nuorten ja aikuisten koulutukseen. Tutkimuksessani selvitän, miten luokanopettajaopiskelijat rakentavat ammatillista identiteettiään koulutuksessa, miten reflektio kehittyy ja miten ammatillista kehittymistä voitaisiin tukea. Olen tutkinut maahanmuuttajataustaisten nuorten koulunkäyntiä ja siirtymää peruskoulusta toisen asteen koulutukseen.  

 

ID: 344804