Minna Körkkö

Väitöskirjatutkija

Hakusanat

  • opettajankoulutus

Tutkimusintressit

opettajankoulutus, opetusharjoittelu, ammatillinen kehittyminen, reflektio, maahanmuuttajakoulutus

Tutkimusintressit

Tutkimukselliset mielenkiinnonkohteeni liittyvät tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen, reflektioon ja opettajan ammatilliseen kehittymiseen, koulutukselliseen tasa-arvoon sekä maahanmuuttajakoulutukseen. Väitöstutkimuksessani selvitän reflektion oppimisen ohjausta ja opettamista luokanopettajakoulutuksessa. Tutkimuksen kohteena on videosovellus VEO ja sen käyttö luokanopettajaopiskelijoiden reflektion tukemisessa.  

 

ID: 344804