Merja Paksuniemi

Kasvatustieteen tohtori

Yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

Opettajankoulutus, Kulttuurisensitiivisyys ja monikulttuurisuus koulukontekstissa, Kasvatuksen historia, Lapsuuden historia

Opetusintressit

Kasvatustieteet, historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka, museopedagogiikka, historia, opetusharjoitteluiden ohjaaminen

ID: 320952