Merja Paksuniemi

Kasvatustieteen tohtori

Yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

Kasvatuksen historia, lapsuuden historia, etniset vähemmistöt, opettajankoulutus

Opetusintressit

Kasvatustieteet, historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka, historia, opetusharjoitteluiden ohjaaminen

ID: 320952